Εκτέλεση εργασιών πεζοδρομίων και οδοστρωμάτων στην οδό Δερβενακίων

Λόγω εκτέλεσης εργασιών που θα λάβουν χώρα στην οδό ΔΕΡΒΕΝΑΚΙΩΝ, ο Δήμος Αγίας Παρασκευής ενημερώνει τους δημότες πως τις ακόλουθες ημέρες και ώρα θα υπάρξει κατάληψη πεζοδρομίων και οδοστρωμάτων.

Συγκεκριμένα:

1)Από την ώρα 22:00 της Μ. Δευτέρας 26/04/2021 έως την ώρα 06:00 της Μ. Τρίτης,  27/04/2021

2)Από την ώρα 22:00 της Μ. Τρίτης, 27/04/2021 έως την ώρα 06:00 της Μ. Τετάρτης, 28/04/2021

3)Από την ώρα 22:00 της Μ. Τετάρτης, 28/04/2021 έως την ώρα 06:00 της Μ. Πέμπτης, 29/04/2021.