Μ.Πέμπτη-Σήμερον κρεμάται επί ξύλου

«Σήμερον κρεμάται επί ξύλου ο εν ύδασι τήν γην κρεμάσας. Στέφανον εξ ακανθών περιτίθεται ο των αγγέλων Βασιλεύς. Ψευδή πορφύραν περιβάλλεται ο περιβάλλων τόν ουρανόν εν νεφέλαις.

Ράπισμα κατεδέξατο ο εν Ιορδάνη ελευθερώσας τόν Αδάμ. Ήλοις προσηλώθη ο Νυμφίος της Εκκλησίας. Λόγχη εκεντήθη ο Υιός της Παρθένου. Προσκυνούμεν σου τα Πάθη, Χριστέ. Δείξον ημίν καί τήν ένδοξόν σου ανάστασιν»

Αποτελεί το πιο γνωστό τροπάριο της Μεγάλης Εβδομάδας, που δεν αφήνει κανέναν ασυγκίνητο στο άκουσμα του. Ψέλνεται το βράδυ της Μεγάλης Πέμπτης μεταξύ του Πέμπτου και Έκτου Ευαγγελίου κατά την Ακολουθία των Παθών και το πρωί της Μεγάλης Παρασκευής στην Ακολουθία των Μεγάλων Ωρών ενώπιον του Εσταυρωμένου στο μέσο του Ναού.

Ιεροψάλτης: Χρήστος Καντερίσκος καθηγητής Βυζαντινής μουσικής -Προλογίζει ο Αρχιμανδρίτης Αθανάσιος Μισσός

00:00​ Εκκλησία Online
00:10​ Πρόλογος
00:51​ Τα Άχραντα Πάθη του Χριστού
03:17​ Απόδοση Ύμνου
04:32​ Σήμερον Κρεμάται επί Ξύλου