Έως 27/5 οι αιτήσεις συμμετοχής στην Διεθνή Έκθεση Τροφίμων-Ποτών ANUGA στο περίπτερο της Περιφέρειας Αττικής

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή επιχειρήσεων σε περίπτερο της Περιφέρειας Αττικής στη Διεθνή Έκθεση Τροφίμων-Ποτών «ANUGA» 9-13 Οκτωβρίου 2021

Αιτήσεις συμμετοχής έως την Πέμπτη 27/5/2021

Σας ενημερώνουμε ότι η Περιφέρεια Αττικής θα συμμετάσχει στη Διεθνή Έκθεση Τροφίμων – Ποτών «ANUGA» που θα πραγματοποιηθεί με φυσική παρουσία από 9-13 Οκτωβρίου 2021 στον εκθεσιακό χώρο KOELNMESSE της Κολωνίας. Η πρόσκληση απευθύνεται μόνο σε επιχειρήσεις τροφίμων και ποτών που δραστηριοποιούνται εντός της χωρικής της αρμοδιότητας.

Με 100 χρόνια εμπειρίας, η Anuga, η οποία διοργανώνεται κάθε δεύτερη χρονιά, αποτελεί μία από τις κορυφαίες εμπορικές εκθέσεις στον χώρο της βιομηχανίας τροφίμων. Το υψηλό επίπεδο διεθνοποίησης της έκθεσης προσελκύει πάνω από 165.000 επαγγελματίες επισκέπτες από 198 χώρες, στους οποίους περιλαμβάνονται αγοραστές από κορυφαίες εταιρείες τροφίμων.

Μέσα σε 10 αίθουσες συνολικής έκτασης 280.000 τ.μ., 7.400 εταιρείες από 107 χώρες θα παρουσιάσουν τα προϊόντα και τις υπηρεσίες τους, δημιουργώντας την πιο αξιόπιστη αγορά στον παγκόσμιο κόσμο τροφίμων για πελάτες τόσο από την Γερμανία, όσο και από το εξωτερικό.

Για την Περιφέρεια Αττικής έχει προβλεφθεί να χορηγηθεί εκθεσιακός χώρος στο περίπτερο του EnterpriseGreece στον τομέα/αίθουσα:

➢ Γενικών Τροφίμων (NationalPavilions)

Με την παρουσία της στην διοργάνωση «ANUGA», η Περιφέρεια Αττικής επιδιώκει να προβάλλει και να προωθήσει τον αγροτοδιατροφικό τομέα της. Το ομαδικό περίπτερό της θα είναι ανοιχτού τύπου (openspace), και θα φιλοξενήσει εκθέτες-επιχειρήσεις για τους οποίους θα αντιστοιχεί συγκεκριμένη επιφάνεια, ίση για όλους. Ο αριθμός των εκθετών αλλά και των τ.μ. της επιφάνειας που θα τους αναλογεί, θα εξαρτηθεί από το χώρο που θα παραχωρηθεί στην Περιφέρεια από τον EnterpriseGreece και το προϋπολογισμό της δράσης, βάσει της αριθμ. 85/2021 Απόφασης Περιφερειακού Συμβουλίου.

Η τιμή ανά τ.μ. ανέρχεται στα 460€ και του Registration fee (επιβάρυνση εγγραφής) στα 1000€ και δεν περιλαμβάνει την μεταφορά και επιστροφή των εκθεμάτων ή του εξοπλισμού. Για κάθε επιχείρηση η Περιφέρεια θα καταβάλλει το 80% του κόστους ενοικίασης χώρου – κατασκευής περιπτέρου και επιβάρυνσης εγγραφής, δηλαδή 368€/τ.μ. και 800€, αντίστοιχα.

Λόγω της πανδημίας του COVID-19, από τους οργανωτές θα ληφθούν μέτρα, ώστε να διασφαλιστεί η ασφαλής συμμετοχή τόσο των εκθετών όσο και των επισκεπτών.

Προϋπόθεση για την συμμετοχή των επιχειρήσεων στο περίπτερο της Περιφέρειας Αττικής είναι όλα τα προϊόντα που θα προβάλουν στην έκθεση να έχουν παραχθεί ή να έχουν μεταποιηθεί/ τυποποιηθεί εντός της Περιφέρειας (οι τομείς ετικετοποίησης και διαφήμισης μιας εταιρείας καθώς και εταιρείες logistics δεν περιλαμβάνονται). Διευκρινίζεται ότι δεν αρκεί μόνο η έδρα ή η αποθήκη μιας επιχείρησης να βρίσκεται εντός της Αττικής.

Θα δοθεί προτεραιότητα σε επιχειρηματικές δραστηριότητες Πανεπιστημιακών ιδρυμάτων, συνεταιρισμών, ομάδων παραγωγών και εκθετών οι οποίοι είναι αμιγώς παραγωγοί ή μεταποιητές και έχουν ξανασυμμετάσχει λιγότερες φορές σε περίπτερο της Περιφέρειας. Εκτός από τον αριθμό συμμετοχών των επιχειρήσεων σε προηγούμενες δράσεις της Περιφέρειας, σημαντικό κριτήριο μοριοδότησής τους αποτελεί και η ενεργός συμμετοχή τους στη διαδικασία αξιολόγησης και αποτίμησης των δράσεων αυτών. Τέλος, θα ληφθεί μέριμνα στο περίπτερο της Περιφέρειας να υπάρχουν εκθέτες από όλες τις Περιφερειακές Ενότητες.

Μετά την λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων και πιθανής παράτασής της, θα γίνει έλεγχος των συνημμένων δικαιολογητικών και θα ανακοινωθεί στους υποψήφιους εκθέτες πίνακας κατάταξης, με βάση τα κριτήρια που θέτει η παρούσα πρόσκληση. Όταν πλέον θα είναι γνωστός ο αριθμός των εκθετών που μπορούν να φιλοξενηθούν στο περίπτερο της Περιφέρειας καθώς και ο αριθμός των τ.μ. που θα τους αναλογούν, θα κληθούν όλοι, εντός δύο ημερών με ηλεκτρονικό μήνυμα και με βάση τη σειρά κατάταξης, να δηλώσουν εάν εξακολουθούν να ενδιαφέρονται για τη συμμετοχή τους.

Μετά τα ανωτέρω, όσες επιχειρήσεις τροφίμων και ποτών ενδιαφέρονται να λάβουν μέρος ως εκθέτες στο περίπτερο της Περιφέρειας καλούνται να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους μέχρι  την Πέμπτη 27/5/2021 με υποβολή σχετικής αίτησης, των παραστατικών που τη συνοδεύουν καθώς και υπεύθυνης δήλωσης θεωρημένης με το γνήσιο της υπογραφής (ακολουθούν συνημμένα) στην Δ/νση Αγροτικής και Κτηνιατρικής Πολιτικής στην ηλεκτρονική διεύθυνση: agrotiki1@patt.gov.gr (Δεν θα γίνονται δεκτές αιτήσεις χωρίς υπογραφή ή τη σφραγίδα της επιχείρησης).

Απαραίτητα δικαιολογητικά για την συμμετοχή των υποψήφιων επιχειρήσεων αποτελούν:

  1. η αίτηση συμμετοχής συμπληρωμένη, υπογεγραμμένη από τον εκπρόσωπο και σφραγισμένη με τα στοιχεία της εταιρείας
  2. η άδεια λειτουργίας ή η γνωστοποίηση λειτουργίας σε ισχύ, στην περίπτωση που το προϊόν παράγεται στην Αττική από την αιτούσα επιχείρηση
  3. τιμολόγια ή άλλο επίσημο έγγραφο (π.χ. ιδιωτικό συμφωνητικό), στην περίπτωση που το προϊόν τυποποιείται- μεταποιείται στην Αττική σε άλλη επιχείρηση (φασόν), καθώς και η άδεια λειτουργίας της επιχείρησης αυτής.
  4. τα αντίστοιχα πιστοποιητικά για κάθε ετικέτα που θα προβληθεί στη δράση και φέρει ιδιαίτερα χαρακτηριστικά ποιότητας, όπως βιολογικό, Π.Ο.Π., Π.Γ.Ε., κ.α.
  5. η συνημμένη υπεύθυνη δήλωση, υπογεγραμμένη από τον εκπρόσωπο και θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής

Σας επισημαίνουμε ότι οι εκθέτες που θα επιλεγούν δικαιούνται να εκθέσουν στο περίπτερό τους μόνο τα προϊόντα εκείνα που αναφέρουν στην αίτησή τους και για τα οποία έχουν καταθέσει τα σχετικά παραστατικά. Σε διαφορετική περίπτωση μη τήρησης της ανωτέρω υποχρέωσης από εκθέτη, η Περιφέρεια διατηρεί το δικαίωμα λήψης σχετικών μέτρων.

Τέλος, όλοι οι εκθέτες που θα επιλεγούν, θα κληθούν να συμπληρώσουν ένα ερωτηματολόγιο αξιολόγησης της συμμετοχής τους στην ANUGA την τελευταία μέρα της έκθεσης, ενώ μερικούς μήνες μετά θα λάβουν για να συμπληρώσουν και να αποστείλουν ένα ειδικό έντυπο αποτίμησης της δράσης αυτής. Η συμμετοχή στη διαδικασία αξιολόγησης και αποτίμησης είναι υποχρεωτική και αποτελεί για την Υπηρεσία μας σημαντικό κριτήριο επιλογής των εταιρειών σε επόμενες δράσεις με την Περιφέρεια Αττικής.

Για περισσότερες πληροφορίες:

Περιφέρεια Αττικής
Διεύθυνση Αγροτικής και Κτηνιατρικής Πολιτικής
Τμήμα Αγροτικής Πολιτικής και Προβολής της

κ. Κωνσταντοπούλου Μαρία τηλ: 2132065745,  mkonstantopoulou@patt.gov.gr
κ. Σταυρουλάκη Βασιλική τηλ: 2132065770, vstavroulaki@patt.gov.gr
κ. Αντωνόπουλος Αθανάσιος τηλ: 2132065771,  thanos.antonopoulos@patt.gov.gr

Πατήστε εδώ για να βρείτε την ΑΙΤΗΣΗ ΕΚΘΕΤΗ και την ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ (στο τέλος του κειμένου).