Υπουργείο Πολιτισμού: Eπιχορηγήσεις για την ενίσχυση Φιλαρμονικών 110.000 ευρώ

Οφείλουμε να πούμε  ότι θα μας ενημερώσει ο πρόεδρος του ΠΑΟΔΑΠ εάν είμαστε μέσα και εμείς στις επιχορηγήσεις και τι ποσό μας αναλογεί.

To υπουργείο Πολιτισμού ανακοίνωσε επιχορηγήσεις για την οικονομική ενίσχυση και παραχώρηση αιγίδας σε Φιλαρμονικές για το 2021.

Επιχορηγήσεις, συνολικού ύψους 110.000 ευρώ, για την οικονομική ενίσχυση και παραχώρηση αιγίδας σε Φιλαρμονικές για το έτος 2021, ανακοίνωσε μόλις σήμερα το υπουργείο Πολιτισμού. Οι επιχορηγήσεις αυτές ανακοινώθηκαν σύμφωνα με τα αιτήματα που κατατέθηκαν στη σχετική πρόσκληση του ΥΠΠΟΑ της 7ης Ιανουαρίου 2021.

Όπως μεταδίδει και το ΑΠΕ-ΜΠΕ, σύμφωνα με το ΥΠΠΟΑ: «Στόχος της πρόσκλησης είναι η υποστήριξη δράσεων, όπως παραστάσεις, εκπαιδευτικά προγράμματα, διαφύλαξη σημαντικού αρχειακού υλικού κ.ά., που συμβάλλουν στην ανάπτυξη και προώθηση της τέχνης της μουσικής. Η Γνωμοδοτική Επιτροπή εξέτασε τα αιτήματα εικοσιτεσσάρων (24) Φιλαρμονικών Ορχηστρών, τα οποία υποβλήθηκαν εμπρόθεσμα στην Πύλη Πολιτιστικών Φορέων του ΥΠΠΟΑ για το έτος 2021».

Ποιες είναι οι προτεραιότητες που θέτει το υπουργείο Πολιτισμού;

Το ΥΠΠΟΑ, σε ό,τι αφορά την οικονομική και ηθική υποστήριξη φορέων και δράσεων και ιδιαίτερα των Φιλαρμονικών, θέτει τις εξής προτεραιότητες:

 • Στήριξη, ανάδειξη και προβολή της σύγχρονης ελληνικής καλλιτεχνικής δημιουργίας στην Ελλάδα και στο εξωτερικό
 • Ανάπτυξη κοινού
 • Στήριξη του έργου νέων καλλιτεχνών
 • Εξοικείωση και συμμετοχή των παιδιών και των νέων στον πολιτισμό.
 • Προαγωγή της συμπεριληπτικότητας, της προσβασιμότητας και της συμμετοχικότητας στον πολιτισμό, με έμφαση σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες
 • Καταπολέμηση των στερεοτύπων και των διακρίσεων, αποδοχή της διαφορετικότητας καθώς και ενίσχυση της κοινωνικής αλληλεγγύης και συνοχής
 • Ενθάρρυνση των δημιουργικών συνεργειών μεταξύ καλλιτεχνών και καινοτόμων συνεργατικών καθώς και διατομεακών σχημάτων
 • Ενίσχυση μοντέλων πολιτιστικής διαχείρισης, σχεδιασμού, παραγωγής και προβολής/διάχυσης βιώσιμων πολιτιστικών δράσεων
 • Ανάπτυξη δράσεων στην περιφέρεια, με σκοπό την στήριξη και αξιοποίηση τοπικών πολιτιστικών θεσμών, τη συμβολή στην οικονομική αναζωογόνηση και στη δημιουργία θέσεων εργασίας
 • Υποστήριξη πρωτοβουλιών που προάγουν τη συνεργασία με άλλες μορφές οικονομικής δραστηριότητας όπως ο τουρισμός, η παραγωγή κ.ά.
 • Ενίσχυση της κινητικότητας των Φιλαρμονικών στην Ελλάδα και το εξωτερικό
 • Ενίσχυση του εκπαιδευτικού έργου των Φιλαρμονικών
 • Στήριξη του ερευνητικού και αρχειακού έργου των Φιλαρμονικών
 • Προώθηση και προβολή των δράσεων των Φιλαρμονικών