Πανεπιστημιακή Αστυνομία: Αυτή είναι η προκήρυξη για την πρόσληψη 400 ειδικών φρουρών

Δημοσιεύτηκε η προκήρυξη για την πρόσληψη 400 ειδικών φρουρών, που θα συγκροτήσουν την Πανεπιστημιακη Αστυνομία (Ομάδες Προστασίας των Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων -Ο.Π.Π.Ι.). Στην προκήρυξη αναφέρονται τα προσόντα των υποψηφίων και οι προϋποθέσεις συμμετοχής στον διαγωνισμό, όπως και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που θα πρέπει να προσκομίσουν. Σημειώνεται ότι υπάρχει η δυνατότητα πρόσληψης επιπλέον εξακοσίων (600) από λίστα επιλαχόντων, αν και όταν παρέστη ανάγκη εντός εννέα μηνών από την πρόσληψη των αρχικώς επιτυχόντων.

Δείτε ΕΔΩ την προκήρυξη