Το 1ο Γενικό Λύκειο Αγίας Παρασκευής επιλέχτηκε να συμμετάσχει στη δράση ψηφιακής εκπαίδευσης και ψηφιακού εγγραματισμού της Περιφέρειας Αττικής

Η δράση απευθύνεται στις κοινωνικές ομάδες που εμφανίζουν σοβαρή υστέρηση στις ψηφιακές δεξιότητες, πολίτες που διαθέτουν τις βασικές δεξιότητες, οι οποίοι όμως θέλουν να αναπτύξουν κριτικές ικανότητες στο διαδίκτυο, (προστασία προσωπικών δεδομένων, fakenews) να γνωρίσουν το e-government, το e-commerce, το e-banking, να αναζητούν ασφαλείς πληροφορίες και να μπορούν να προστατέψουν τα παιδιά τους και τον εαυτό τους από τους κινδύνους του διαδικτύου (εξάρτηση, παρενόχληση, τζόγος, απομόνωση κ.α.) Αναμένεται ότι 70.000 πολίτες θα είναι οι τελικοί αποδέκτες από την υλοποίηση του έργου.

Τα 100 σημεία ψηφιακού γραμματισμού (hotspots) θα στελεχωθούν από εξειδικευμένο δυναμικό που θα περιλαμβάνει στελέχη της Περιφέρειας και εκπαιδευτικούς. Η κατάρτιση όλων των στελεχών αλλά και ο εφοδιασμός τους με την απαραίτητη τεχνική υποδομή (tablets) θα παρέχουν αυτονομία και κίνητρο ανεξάρτητης δράσης. Επιπρόσθετα ένας εξωτερικός συνεργάτης επιστήμονας πληροφορικής θα υποστηρίζει τις δράσεις ανά Περιφερειακή Ενότητα.Την περίοδο που υπάρχουν περιοριστικά μέτρα λόγω της πανδημίας οι συνεδρίες θα γίνονται εξ αποστάσεως.

Ξεκινάμε από τους γονείς και εκπαιδευτικούς του σχολείου μας και σύντομα θα απευθυνθούμε σε όλη την τοπική κοινωνία προκειμένου:

  • Να λειτουργήσουμε ως σταθερή εστία ψηφιακής παιδείας – γραμματισμού (hotspot media Literacy)
  • Να εκπαιδεύσουμε στελέχη πολλαπλασιαστές βασικών διαδικτυακών δεξιοτήτων (Περιφερειακοί Υπάλληλοι, κ.α.)
  • Να εκπαιδεύσουμε στελέχη δομών (σχολεία, κοινωνικές υπηρεσίες, κέντρα κοινότητας, ΚΑΠΗ κ.α.) σε θέματα διαδικτύου.
  • Να συντονίσουμε μαζικά προγράμματα εκπαίδευσης των πολιτών σε θέματα διαδικτύου (Λέσχες φιλίας workshops κ.α.)
  • Να δημιουργήσουμε μαζικές καμπάνιες ενημέρωσης του κοινού για την αναγκαιότητα της ψηφιακής παιδείας για όλους.
  • Να κινητοποιήσουμε τους γνώστες διαδικτύου να αναπτύξουν ψηφιακή αλληλεγγύη
  • Να δημιουργήσουμε σχολεία ανοιχτά στους γονείς, στους παππούδες και την κοινωνία σε θέματα ψηφιακού γραμματισμού.

Συντονιστής σε επίπεδο περιφέρειας Αττικής ορίστηκε ο κύριος Άρης Λούβρης (email: louvris@gmail.com).

Υπεύθυνος εκπαιδευτικός της σχολικής μονάδας ορίστηκε ο υποδιευθυντής Μπαλάσκας Αθανάσιος (email: athabala@yahoo.gr).

Το σχολείο εφαρμόζει τη νομοθεσία που αφορά την προστασία των προσωπικών δεδομένων.

Στους γονείς και κηδεμόνες του σχολείου έχει ήδη αποσταλεί η πρώτη ενημέρωση και αναμένεται η συνέχεια.

Αθανάσιος Ι. Μπαλάσκας Φυσικός – Ραδιοηλεκτρολόγος Α’ΜSc Ηλεκτρονικής Φυσικής και ΤηλεπικοινωνιώνΑναπληρωματικό μέλος του Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Β’ ΑθήναςΥποδιευθυντής 1ου Γενικού Λυκείου Αγίας Παρασκευής