Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 14/7

Σύμφωνα με στις διατάξεις του άρθρου 77 παρ. 5 του Ν. 4555/18 καλείστε να προσέλθετε σε Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου, η οποία θα διεξαχθεί μέσω τηλεδιάσκεψης στις 14.07.2021 ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00 με θέματα:

  1. Λήψη απόφασης για την άσκηση ή όχι προσφυγής- ανάκλησης για την ανάκληση της υπ’αριθ. 281/2021 Πράξης του Ζ’ Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου.
  2. Έγκριση ή μη του Πρακτικού Νο 2 της Επιτροπής Διαγωνισμού, για την ανάδειξη  Αναδόχου κατασκευής του έργου «Ανάπλαση οδού Αιγαίου Πελάγους από την οδό Ελβετίας προς και έως την οδό Γραβιάς».
  3. Εξειδίκευση πίστωσης και  Κατανομή Φόρου Ηλεκτροδοτούμενων Χώρων στις Σχολικές Επιτροπές του Δήμου Αγίας Παρασκευής.
  1. Σύσταση εντάλματος προπληρωμής και ορισμός υπολόγου που αφορά στον Κ.Α. 30.6279.02 «Δαπάνες σύνδεσης ΔΕΗ» – (για ηλεκτροδότηση των Νηπιαγωγείων επί της οδού Ασημακοπούλου 32).
  2. Αποζημίωση της κ. Μ. Σ. για τις φερόμενες φθορές του με αριθμό κυκλοφορίας Ι.. 7… Ι.Χ.Ε. αυτοκινήτου της, μάρκας T…., από την πτώση δένδρου, επί της οδού Κωστή Παλαμά και Παπαντωνίου, στην Αγία Παρασκευή, στις 9-7-2020.