Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 15/9

Σύμφωνα με στις διατάξεις του άρθρου 77 παρ. 5 του Ν. 4555/18 καλείστε να προσέλθετε σε Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου, που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα  (Λ. Μεσογείων 415-417)στις 15-09-2021 ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 π.μ. με θέματα:

  1. Κατάρτιση σχεδίου της 9ης Αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021.
  2. Έγκριση 7ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ. Πολιτιστικός και Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Αγίας Παρασκευής οικονομικού έτους 2021.
  3. Έγκριση της παράτασης της  προγραμματικής σύμβασης με τον Δήμο Αγίας Παρασκευής  Π.Α.Ο.Δ.Α.Π.  για την ενεργειακή αναβάθμιση, του αθλητικού κέντρου Νότου.
  4. Παράταση της υπ’ αριθ. πρωτ.: 20543/16-07-2019 (ΑΔΑΜ:19SYMV005282673 2019 07 16) σύμβασης και του χρόνου παράδοσης του αντικειμένου, για την προμήθεια:  «ΟΜΑΔΑ 2: ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ – ΥΠΟΟΜΑΔΑ 2E ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΔΗΜΟΥ». 
  5. Συγκρότηση επιτροπής για την παραλαβή της μελέτης με τίτλο «Εξωραϊσμός Πλατείας Ηλιάκη στα Πευκάκια Δήμου Αγίας Παρασκευής», μέσω δωρεάς από τον Σύλλογο Ανεγέρσεως Ιερού Ναού Αγ. Αναργύρων Πευκακίων Δήμου Αγίας Παρασκευής.
  6. Λήψη απόφαση για αποζημίωση  ή μη φθορών οχήματος της LeasePlan Hellas ODClaims A.E λόγω πτώσης δένδρου επί της οδού Αγίου Ιωάννου  στην Αγία Παρασκευή.
  7. Λήψη απόφασης για αποζημίωση ή  μη  φθορών οχήματος του κ Ζ. Π. λόγω πτώσης δένδρου επί της οδού Υακίνθου 23  στην Αγία Παρασκευή.
  8. Λήψη απόφασης για  αποζημίωση ή μη  φθορών οχήματος του κ Λ. Γ. λόγω πτώσης δένδρου επί της οδού   Ειρήνης 94  στην Αγία Παρασκευή.
  9. Λήψη απόφασης για  αποζημίωση ή μη  φθορών οχήματος της κ. Π. Σ. λόγω πτώσης δένδρου επί της οδού  Αθανασίου Διάκου 14Β   στην Αγία Παρασκευή.
  10.  Λήψη απόφασης για αποζημίωση ή μη  φθορών  κτιρίου  λόγω πτώσης δένδρου επί της οδού    Μακεδονίας 20 στην Αγία Παρασκευή.