Τακτική Συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής & Οικονομικής Επιτροπής στις 21&22/9

Σύμφωνα με στις διατάξεις του άρθρου 77 παρ. 5 του Ν. 4555/18 καλείστε να προσέλθετε σε Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου, που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα  (Λ. Μεσογείων 415-417)στις 22-09-2021 ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00  με θέματα:

 1. Παράταση της υπ’ αριθ. πρωτ.: 14962/23-06-2021 (ΑΔΑΜ: 21SYMV008798362 2021-06-23) σύμβασης και του χρόνου παράδοσης του αντικειμένου, για την προμήθεια: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟΥ»
 1. Ακύρωση της 156/2021 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής και εκ νέου έγκριση ή μη των πρακτικών αποσφράγισης, ελέγχου – αξιολόγησης και βαθμολόγησης των δικαιολογητικών συμμετοχής, τεχνικής και οικονομικής προσφοράς, της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης, και προσωρινή κατακύρωση ή μη, για τον ανοικτό διαγωνισμό με Α/Α 104137 συστήματος ΕΣΗΔΗΣ, για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΣΑΡΩΘΡΟΥ 4 m3».
 2. Ακύρωση της 157/2021 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής και εκ νέου έγκριση ή μη των πρακτικών αποσφράγισης, ελέγχου – αξιολόγησης και βαθμολόγησης των δικαιολογητικών συμμετοχής, τεχνικής και οικονομικής προσφοράς, της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης, και προσωρινή κατακύρωση ή μη, για τον ανοικτό διαγωνισμό με Α/Α 104394 συστήματος ΕΣΗΔΗΣ, για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ενός ΚΑΔΟΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ».
 3. Ακύρωση της 175/2021 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής και εκ νέου έγκριση ή μη των πρακτικών αποσφράγισης, ελέγχου – αξιολόγησης και βαθμολόγησης των δικαιολογητικών συμμετοχής, τεχνικής και οικονομικής προσφοράς, της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης, και προσωρινή κατακύρωση ή μη, για τον ανοικτό διαγωνισμό μεΑ/Α 104405 συστήματος ΕΣΗΔΗΣ, για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ενός ΒΥΤΙΟΦΟΡΟΥ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ (ΚΑΤΑΒΡΕΚΤΙΚΟΥ ΠΛΥΣΤΙΚΟΥ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ) ΜΙΚΤΟΥ ΒΑΡΟΥΣ 19 ΤΝ  ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 9.000 LT ΝΕΡΟΥ ΠΕΡΙΠΟΥ».
 4. Ακύρωση της 177/2021 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής και εκ νέου έγκριση ή μη των πρακτικών αποσφράγισης, ελέγχου – αξιολόγησης και βαθμολόγησης των δικαιολογητικών συμμετοχής, τεχνικής και οικονομικής προσφοράς, της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης, και προσωρινή κατακύρωση ή μη, για τον ανοικτό διαγωνισμό με Α/Α 104413 συστήματος ΕΣΗΔΗΣ, για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ενός ΦΟΡΤΩΤΗ-ΕΚΣΚΑΦΕΑ».
 5. Έγκριση ή μη των πρακτικών αποσφράγισης, ελέγχου – αξιολόγησης και βαθμολόγησης των δικαιολογητικών συμμετοχής, τεχνικής και οικονομικής προσφοράς, της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης, και προσωρινή κατακύρωση ή μη, για τον ανοικτό διαγωνισμό με Α/Α 104415 συστήματος ΕΣΗΔΗΣ, για την προμήθεια «Ένα ΦΟΡΤΗΓΟ ΤΕΤΡΑΞΟΝΙΚΟ ΜΕ ΑΝΥΨΩΤΙΚΟ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ ΤΥΠΟΥ ΓΑΝΤΖΟΥ (HOOK LIFT)ΜΕ ΚΛΕΙΣΤΑ (2 ΤΕΜ) ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΑ 30M3 ΕΚΑΣΤΟ»
 6.  Έγκριση ή μη των πρακτικών αποσφράγισης, ελέγχου – αξιολόγησης και βαθμολόγησης των δικαιολογητικών συμμετοχής, τεχνικής και οικονομικής προσφοράς, της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης, και προσωρινή κατακύρωση ή μη, για τον ανοικτό διαγωνισμό με Α/Α 104417 συστήματος ΕΣΗΔΗΣ, για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ενός ΦΟΡΤΗΓΟΥ  ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ ΜΙΚΤΟΥ ΒΑΡΟΥΣ 7 ΤΝ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΜΕ ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΗ ΚΙΒΩΤΑΜΑΞΑ ΚΑΙ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟ ΓΕΡΑΝΟ ΜΕ ΑΡΠΑΓΗ»
 7. Έγκριση ή μη των πρακτικών αποσφράγισης, ελέγχου – αξιολόγησης και βαθμολόγησης των δικαιολογητικών συμμετοχής, τεχνικής και οικονομικής προσφοράς, της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης, και προσωρινή κατακύρωση ή μη, για τον ανοικτό διαγωνισμό με Α/Α 104419 συστήματος ΕΣΗΔΗΣ, για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ επτά ΑΝΟΙΚΤΩΝ ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΩΝ 4Χ4 ΤΥΠΟΥ PICKUP ΔΙΠΛΟΚΑΜΠΙΝΑ
 8. “Έγκριση ή μη του πρακτικού αποσφράγισης-ελέγχου των δικαιολογητικών κατακύρωσης προσφοράς του συνοπτικού διαγωνισμού για την υπηρεσία με τίτλο «Οργάνωση και Λειτουργία του “Κέντρου Γυναίκας” του Δήμου Αγίας Παρασκευής για το έτος 2021-2022»”.
 1. Υποβολή Πρακτικού Νο 2 της Επιτροπής Διαγωνισμού, για την ανάδειξη  Aναδόχου κατασκευής του έργου “ΝΕΟΣ ΔΙΩΡΟΦΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΜΕ ΥΠΟΓΕΙΟ, ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΣΤΟ Ο.Τ. 328”.
 2. Έγκριση ή μη του Πρακτικού ΙΙ της Επιτροπής Διαγωνισμού για την υπηρεσία με τίτλο «ΣΧΕΔΙΟ ΦΟΡΤΙΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (Σ.Φ.Η.Ο.) ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ»

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 77 παρ. 5 του Ν. 4555/18 καλείσθε να προσέλθετε σε Τακτική Συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου,που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα (Λεωφ. Μεσογείων 415-417) στις 21-09-2021  ημέρα Τρίτη και ώρα 13.00 με θέματα:

 1. Λήψη απόφασης για την έγκριση του επικαιροποιημένου τοπικού σχεδίου διαχείρισης αποβλήτων (ΤΣΔΑ) του Δήμου Αγίας Παρασκευής.
 2. Λήψη απόφασης για τη χωροθέτηση δύο θέσεων στάθμευσης για την ασφαλή επιβίβαση-αποβίβαση νηπίων από/προς τον παιδικό σταθμό στην διασταύρωση των οδών Ηπείρου και Ευ. Γιαβάση.
 3. Λήψη απόφασης για την παραχώρηση θέσης στάθμευσης επί της οδού Σολωμού 26, για αποκλειστική χρήση από συγκεκριμένο όχημα ΑμεΑ.