Έναρξη μαθημάτων Bridge, Σκακιού & ΓΚΟ στην Αγία Παρασκευή στις 12/10

Μαθήματα μπριτζ, σκακιού & ΓΚΟ στην Αγία Παρασκευή

Πληροφορίες εγγραφές -Αγγελική Πολ΄ίτου

Εμπορικό Κέντρο -Venus-Aγίου Ιωάννου 18-20

Τηλ 211 7354316, κιν. 6979981123