Εσωκομματικές εκλογές την Κυριακή 24/10 στο Δημαρχείο Αγίας Πσαρασκευής