Έκτακτη Κατεπείγουσα Συνεδρίαση του Δ.Σ

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν. 4555/18 και της παρ.1 του άρθρου 10 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ  55/11.03.2020 τεύχος Α’) σας προσκαλώ σε Έκτακτη Κατεπείγουσα Συνεδρίαση του Σώματος η οποία θα διεξαχθεί δια περιφοράς μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στις 22.10.2021 ημέρα Παρασκευή  με ώρα έναρξης 09:00π.μ. και ώρα λήξης 12.00μ.μ.  με θέμα:

  1. Ακύρωση της υπ’ αριθμ. 111/2021  απόφασης Δ.Σ. και εκ νέου λήψη απόφασης για την αποστολή αντιπροσωπείας στην Γορτυνία για το 17ο  Πανελλήνιο Συνέδριο Ελληνικού Δικτύου Υγιών Πόλεων που θα πραγματοποιηθεί στις 11-12/11/2021 (εισήγηση: Δήμαρχος κ. Β. Ζορμπάς).

Σημαντική υπενθύμιση: Οι συμμετέχοντες/σες Δημοτικοί Σύμβουλοι αποστέλλουν τις ψήφους τους από ώρα 09.00π.μ. μέχρι ώρα 12.00μ.μ. στην ηλεκτρονική διεύθυνση dimotiko.symboulio@agiaparaskevi.gr.

(Η Συνεδρίαση κρίνεται έκτακτη λόγω προθεσμιών)