Νέος Πρόεδρος της ΔΗΜ.Τ.Ο. ΝΔ Αγίας Παρασκευής ο Δήμητρης Αλεφαντής

Νέος Πρόεδρος της ΔΗΜ.Τ.Ο. ΝΔ Αγίας Παρασκευής ο Δήμητρης Αλεφαντής .Οσο για σταυρούς και υποψηφίους αναμενούμε αποτελεσματα.