Απορρίφθηκε η προσφυγή της ιδιοκτήτριας του «Μακρή» σχετικά με την απαλλοτρίωση (DOC)

Με την απόφαση υπ. αρ. 87/2021 το Δημοτικό Συμβούλιο Αγίας Παρασκευής αποφάσισε την κήρυξη απαλλοτρίωσης στο Ο.Τ. 119 του οικοπέδου που στεγάζονταν τα πρώην Εκπαιδευτήρια Μακρή.

Κατά της απόφασης αυτής κινήθηκε η ιδιοκτήτρια του οικοπέδου και προσέφυγε στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής ζητώντας την ακύρωσή της.

Η απάντηση της Αποκεντρωμένης ήταν η σιωπηρή απόρριψη της προσφυγής, όπως φαίνεται και στο έγγραφο που δημοσιεύουμε (αρ. πρωτ. 135730/1-11-2021). Φυσικά έχει το δικαίωμα να απευθυνθεί στη συνέχεια στην Ειδική Επιτροπή του άρθρου 152 του νόμου 3463/2006.

Να σημειώσουμε, ότι η κήρυξη της απαλλοτρίωσης αποτελούσε ένα από τα προαπαιτούμενα του Ελεγκτικού Συνεδρίου, ώστε να εγκρίνει την δανειακή σύμβαση μεταξύ Δήμου Αγίας Παρασκευής και Τράπεζας Eurobank.

Ένα ακόμη εμπόδιο ξεπεράστηκε από την πλευρά του Δήμου για την δημιουργία των εκεί απαραίτητων σχολικών μονάδων, όμως φαίνεται ότι ο δρόμος είναι μακρύς ακόμη για την υλοποίησή τους.