“Ανοιχτή Συνέλευση” Δευτέρα 8 Νοεμβρίου και ώρα 20.30 – Συζήτηση για τις αυξήσεις και την ακρίβεια

Δευτέρα 8 Νοεμβρίου και ώρα 20.30 – Συζήτηση για τις αυξήσεις και την ακρίβεια