Πρόγραμμα εκλογών του Συλλόγου Γονέων & Κηδεμόνων Παιδικών Σταθμών Αγίας Παρασκευής ανά σταθμό

ΔΕΥΤΕΡΑ 15 ΝΟΕΜΒΡΗ από 7.30 έως 9.00
Α΄ ΣΤΑΘΜΟΣ (ΒΟΡΡΑ 7)

ΤΡΙΤΗ 16 ΝΟΕΜΒΡΗ από 7.30 έως 9.00

Γ΄ ΣΤΑΘΜΟΣ  (ΠΑΡΟΥ 16)

ΤΕΤΑΡΤΗ 17 ΝΟΕΜΒΡΗ από 7.30 έως 9.00

Ζ΄ ΣΤΑΘΜΟΣ (ΤΡΩΑΔΟΣ)

ΠΕΜΠΤΗ 18 ΝΟΕΜΒΡΗ από 7.30 έως 9.00
Δ΄ ΣΤΑΘΜΟΣ (ΑΙΣΩΠΟΥ 6)

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 19 ΝΟΕΜΒΡΗ απο 7.30 έως 9.00
Β΄ ΣΤΑΘΜΟΣ (ΛΑΔΩΝΟΣ 5)

Οι γονείς του Ε΄ ΣΤΑΘΜΟΥ (ΑΦΡΟΔΙΤΗΣ) θα μπορούν να ψηφίσουν την Παρασκευή 19 Νοέμβρη από 7.30 έως 9.00 στον Β΄ ΣΤΑΘΜΟΣ (ΛΑΔΩΝΟΣ 5).