Σύνδεσμος Συνταξιούχων Αν. Αττικής: Χορήγηση αναδρομικών μερισμάτων σε νέους συνταξιούχους

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

……………………………………………………… Αγία Παρασκευή 15/11/2021

ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΩΝ ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΣΕ ΝΕΟΥΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥΣ


Με απόφαση της Διοίκησης του Μετοχικού Ταμείου Πολιτικών Υπαλλήλων στις 18 Νοεμβρίου 2021 θα καταβληθούν αναδρομικά ποσά συνολικού ύψους 4.551.545 € σε 3.937 νέους μερισματούχους που η αίτησή τους είχε υποβληθεί μέχρι τις 28.2.2021.
Τα αναδρομικά αφορούν μερίσματα μέχρι 31.10.2021.
Στο εξής οι νέοι μερισματούχοι θα λαμβάνουν κανονικά το μέρισμά τους όπως και οι παλαιοί, δηλαδή την προτελευταία εργάσιμη ημέρα κάθε τριμήνου.
Το μέρισμα για το Δ΄ τρίμηνο του 2021 θα καταβληθεί στο τέλος Δεκεμβρίου 2021.


ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ