Σύλλογος «Άγιος Ιωάννης» – Διαμαρτύρεται για τα πεζοδρόμια της περιοχής

Κύριε Δήμαρχε,

Σας μεταφέρουμε τις πολλές και δίκαιες διαμαρτυρίες γονέων και μαθητών του 8ου Δημοτικού Σχολείου και του εγγύς Νηπιαγωγείου για την αθλίαν κατάστασιν των πεζοδρομίων της οδού Μιαούλη, αιτία για την οποία αναγκάζονται να περπατούν στο κατάστρωμα του δρόμου, ιδίως μικροί μαθητές, με προφανή κίνδυνο δυστυχήματος. Τα ίδια παράπονα διατυπώνουν και κάτοικοι του ίδιου δρόμου.

Γι’ αυτό σας παρακαλούμε μεταξύ των πολλών έργων που έχετε δρομολογήσει, φροντίστε και για την αποκατάσταση των πεζοδρομίων της οδού Μιαούλη.

ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Με τιμή


Ο Πρόεδρος     Ο Γενικός Γραμματέας


Παναγιώτης Βαβουγυιός       Αναστάσιος Πικούνης