Τακτική Συνεδρίαση του Δ.Σ στις 8/12

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν. 4555/18 και της παρ.1 του άρθρου 10 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ  55/11.03.2020 τεύχος Α’) σας προσκαλώ σε Τακτική Συνεδρίαση του Σώματος η οποία θα διεξαχθεί μέσω τηλεδιάσκεψης στις 08.12.2021 ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:00  με θέματα:

  1. Ψήφισμα σχετικά με τους πλειστηριασμούς πρώτης κατοικίας (εισήγηση: Δημοτικός Σύμβουλος – κ. Π. Αντωνίου).
  2. Έγκριση 15ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021 (εισήγηση: Αντιδήμαρχος – κ. Τ. Κωστόπουλος).
  3. Ορισμός μελών Διοικητικού Συμβουλίου, Προέδρου και Αντιπροέδρου του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. «Πολιτιστικός και Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Αγίας Παρασκευής» (Π.Α.Ο.Δ.Α.Π.)(εισήγηση: Δήμαρχος – κ. Β. Ζορμπάς).
  4. Ορισμός μελών Διοικητικού Συμβουλίου, Προέδρου και Αντιπροέδρου του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. «Παιδικοί Σταθμοί Δήμου Αγίας Παρασκευής» (ΠΑΙ. Σ.Δ.Α.Π)(εισήγηση: Δήμαρχος – κ. Β. Ζορμπάς).
  5. Ορισμός μελών Διοικητικού Συμβουλίου, Προέδρου και Αντιπροέδρου του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. «Δημοτική Βιβλιοθήκη Δήμου Αγίας Παρασκευής– Μουσείο Αλέκος Κοντόπουλος»(εισήγηση: Δήμαρχος – κ. Β. Ζορμπάς).
  6. Ορισμός Αιρετών εκπροσώπων στην επιτροπή ελέγχου παιδικών χαρών έτους 2022-2023  (εισήγηση: Αντιδήμαρχος – κ. Β. Σάρκουλας).
  7. Παραχώρηση χρήσης του Δημοτικού Ακινήτου που αποτελεί το Ο.Τ. 362 στα Πευκάκια του Δήμου Αγίας Παρασκευής στο Σύνδεσμο Προστασίας και Ανάπτυξης Υμηττού (Σ.Π.Α.Υ.) για 5 έτη (εισήγηση: Αντιδήμαρχος – κ. Β. Σάρκουλας).
  8. Έγκριση της μίσθωσης του 2ου ορόφου κτιρίου επί της Λεωφόρου Μεσογείων 396 στην Αγία Παρασκευή, για χρήση από Υπηρεσιακές Δομές του Δήμου Αγίας Παρασκευής (εισήγηση: Αντιδήμαρχος – κ. Β. Σάρκουλας).
  9. Έγκριση εγκατάστασης αεροϋποστηριζόμενου θόλου αθλητικών εγκαταστάσεων στον αύλειο χώρο του 3ου Λυκείου του Δήμου Αγίας Παρασκευής (εισήγηση: Αντιδήμαρχος – κ. Β. Σάρκουλας).