Έξι μεγάλα έργα συν το κολυμβητήριο στο εγκεκριμένο Τεχνικό Πρόγραμμα 2022 της Περιφέρειας (αναλυτικά)

Σύνθεση εικόνας by aparaskevi-images.gr

Την Τετάρτη 22 Δεκεμβρίου 2021 στο Περιφερειακό Συμβούλιο εγκρίθηκε ο Προϋπολογισμός και το Πρόγραμμα Εκτελεστέων Έργων της Περιφέρειας Αττικής για το οικονομικό έτος 2022.

Συνοψίζοντας, το όριο πληρωμών του συνόλου της Περιφέρειας Αττικής για το έτος 2022 στο σκέλος των έργων από Ίδια Χρηματοδότηση διαμορφώνεται σε 106.522.044,03€. Το προαναφερθέν σύνολο των προτεινόμενων πιστώσεων κατανέμεται σε οκτακόσια σαράντα οκτώ (848) έργα.

Ειδικότερα στον Βόρειο Τομέα περιλαμβάνονται 83 έργα προτεινόμενου προϋπολογισμού 167.123.683,09€.

Στον Δήμο Αγίας Παρασκευής η Περιφέρεια χρηματοδοτεί 7 έργα μέσα στα οποία και η αποπεράτωση του κολυμβητηρίου με προϋπολογισμό 2.000.000,00€. Η κίνηση αυτή της Περιφέρειας έγινε ήδη γνωστή από το Δήμαρχο κ. Βασίλη Ζορμπά, στην τελευταία συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου που εξελισσόταν παράλληλα με την ψήφιση των Εκτελεστέων Έργων της Περιφέρειας.

Αναλυτικότερα στο πρόγραμμα περιλαμβάνονται:

Α1. Ολοκληρωμένα: Διάνοιξη οδών στην περιοχή Πευκάκια (συμβατικό αντικείμενο 469.912,02€)

Α2. Εκτελούμενα:

  • Ανέγερση νέου Δημαρχιακού Μεγάρου (συμβατικό αντικείμενο 11.943.514,10€),
  • Επέκταση δικτύου ομβρίων υδάτων στην περιοχή Πευκάκια (συμβατικό αντικείμενο 1.164.804,99€)

Α3α. Δημοπρατημένο: Νέος διώροφος δημοτικός παιδικός σταθμός στο ΟΤ 328 (συμβατικό αντικείμενο 1.164.804,99€)

Α4. Μεσοπρόθεσμης Ωρίμανσης: Κατασκευή αγωγών ομβρίων (προτεινόμενος προϋπολογισμός 2.500.000,00€)

Α5. Μακροπρόθεσμης Ωρίμανσης: Ανάπλαση πλατείας Αγίου Ιωάννου (προτεινόμενος προϋπολογισμός 957.106,50€)

ΝΕΟ. ΚΕΝΟ: Αποπεράτωση Δημοτικού Κολυμβητηρίου (προτεινόμενος προϋπολογισμός 2.000.000,00€).

Για την ένταξη του έργου αυτού ο Περιφερειάρχης κ. Γ. Πατούλης έλαβε τις θερμές ευχαριστίες του Δημάρχου Αγίας Παρασκευής κ. Βασίλη Ζορμπά.

«Ο προϋπολογισμός ύψους 343 εκ. ευρώ και το ΠΕΕ αποτυπώνει με ρεαλισμό το όραμα μας για μια Αττική ισχυρή και θωρακισμένη στο επίπεδο της ασφάλειας και της υγείας των πολιτών», υπογράμμισε μεταξύ άλλων ο περιφερειάρχης Γ. Πατούλης στη διάρκεια της εν λόγω συνεδρίασης..

Σαφώς αναμένουμε την άμεση υλοποίηση των ανωτέρω έργων (ολοκλήρωση όσων έχουν ήδη ξεκινήσει) και ιδιαίτερα την αποπεράτωση του κολυμβητηρίου, για την οποία έχουμε ακούσει πλείστες υποσχέσεις την τελευταία 30ετία.

(πατήστε τη φωτογραφία για μεγέθυνση)