Διακοπή υδροδότησης, λόγο εργασιών της ΕΥΔΑΠ στην Αγία Παρασκευή στις 8/1

Στην Αγία Παρασκευή) Χειμάρρας & Ξάνθου διακοπή της ΕΥΔΑΠ εως τις 14.00μμ λογο εργασιών