Εκλέχθηκαν για την Οικονομική Επιτροπή (ονόματα)

Πρόεδρος :Βασίλειος Ζορμπάς

Τακτικά Μέλη

Γιάννης Αργυρός

Τιμολέων (Τίμος) Κωστόπουλος

Βασίλειος Σάρκουλας

Νικόλαος Κωβαίος

Ιωάννης Σταθόπουλος

Παναγιώτης (Πάνος ) Γκόνης

Γιώργος Οικονόμου

Γιάννης Μυλωνάκης

Αναπληρωματικά Μέλη

Μαλάμος Νικόλαος

Δερματάς Ιωάννης

Δημήτριος Κονταξής

Δημήτριος Ρ΄έγας

Κωσταντίνος Κρητικίδης

Βρέθηκε και 1 ΛΕΥΚΟ

Πάντα πρώτο στήν ενημέρωση το aparaskevi-images.gr