Άνοιξε η πλατφόρμα για τις χωριστές φορολογικές δηλώσεις συζύγων

Ενεργοποιήθηκε από σήμερα, λόγω της επίσπευσης της υποβολής των φορολογικών δηλώσεων από τον Μάρτιο, η ηλεκτρονική υπηρεσία της ΑΑΔΕ μέσω της οποίας οι έγγαμοι φορολογούμενοι θα πρέπει να γνωστοποιήσουν με δήλωσή τους μέχρι στις 28 Φεβρουαρίου την επιλογή τους για ξεχωριστή δήλωση φορολογίας εισοδήματος για το 2021.

Καταρχάς να υπενθυμίσουμε ότι σύμφωνα με τη φορολογική νομοθεσία οι σύζυγοι από τη στιγμή που έχουν τελέσει γάμο θρησκευτικό ή πολιτικό η έχουν κάνει σύμφωνο συμβίωσης έχουν υποχρέωση να υποβάλλουν κοινή φορολογική δήλωση. Όμως τα τελευταία χρόνια παρέχεται πλέον από την εφορία η δυνατότητα στα έγγαμα ζευγάρια να υποβάλλουν ξεχωριστή φορολογική δήλωση με τα όποια πλεονεκτήματα η παγίδες κρύβει αυτό.

Στα πλεονεκτήματα των ξεχωριστών φορολογικών δηλώσεων περιλαμβάνονται τα εξής

1) δεν μπλοκάρεται από την εφορία η έκδοση φορολογικής ενημερότητας του ενός συζύγου όταν ο άλλος σύζυγος έχει ληξιπρόθεσμες οφειλές προς την εφορία. 2) δε γίνεται συμψηφισμός, μετά με την εκκαθάριση των φορολογικών δηλώσεων του ζευγαριού,εάν ο ένας χρωστά στην εφορία και ο άλλος έχει λαμβάνειν επιστροφή φόρου.

Όμως οι ξεχωριστές φορολογικές δηλώσεις κρύβουν και παγίδες:

Οι φορολογούμενοι χάνουν το δικαίωμα της «μεταφοράς» εισοδήματος από τον έναν στον άλλο σύζυγο για την κάλυψη τεκμηρίων. Αυξάνεται δηλαδή η πιθανότητα κάποιος εκ των δύο συζύγων να κληθεί να πληρώσει υψηλότερο φόρο εξαιτίας των τεκμηρίων διαβίωσης (ΙΧ, κατοικία, δίδακτρα παιδιών κλπ),εάν το εισόδημα που δηλώνει στην εφορία υπολείπεται αυτού που υπολογίζει η εφορία λαμβάνοντας υπόψη τα τεκμήρια διαβίωσης.

Οι σύζυγοι εφόσον υποβάλλουν ξεχωριστή δήλωση δεν μπορούν επίσης να καλύψουν ο ένας τον άλλον στην περίπτωση που ο ένας από τους δυο δεν έχει συγκεντρώσει τις υποχρεωτικές δαπάνες με ηλεκτρονικά μέσα σε ποσοστό 30%επί του εισοδήματός του, ενώ ο άλλος μπορεί να τις έχει υπερβεί κατά πολύ..Αποτέλεσμα ο ένας από τους δύο που έχει έλλειμμα στις καθοριζόμενες υποχρεωτικές ηλεκτρονικές δαπάνες να κληθεί να πληρώσει πρόσθετο φόρο στην εφορία, ενώ εάν οι σύζυγοι υπέβαλλαν κοινή φορολογική δήλωση αυτός η αυτή που θα είχε συγκεντρώσει αποδείξεις με ηλεκτρονικό τρόπο πάνω από το υποχρεωτικό όριο του 30% επί του εισοδήματος θα μπορούσε να καλύψει τα κενά σε αποδείξεις του άλλου.

Όσον αφορά τη χορήγηση πάσης φύσεως οικογενειακών επιδομάτων αυτά δεν επηρεάζονται από τις ξεχωριστές δηλώσεις συζύγων όπως π.χ το επίδομα ενοικίου, καθώς λαμβάνεται υπόψη το συνολικό οικογενειακό εισόδημα όπως αυτό δηλώνεται από τους δύο συζύγους στις ξεχωριστές τους δηλώσεις.

Την επιλογή για ξεχωριστή δήλωση μπορεί να κοινοποιήσει στην ΑΑΔΕ οποιοσδήποτε από τους δύο συζύγους ή και οι δύο.

Πηγή: Αθήνα984