(2) Συνεδριάσεις Δ.Σ Τεχνικού Προγράμματος & Προϋπολογισμού στις 19/1

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν. 4555/18 και της παρ.1 του άρθρου 10 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ  55/11.03.2020 τεύχος Α’) σας προσκαλώ σε Τακτική Συνεδρίαση του Σώματος η οποία θα διεξαχθεί μέσω τηλεδιάσκεψης στις 19.01.2022 ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:00  με θέματα:

  1. Έγκριση Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Αγίας Παρασκευής Οικονομικού έτους 2022 (εισήγηση: Δήμαρχος κ. Β. Ζορμπάς).

Συζήτηση και λήψη απόφασης για την παραχώρηση χώρου στο «ΔΙΚΤΥΟ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ» για διενέργεια αγοράς καταναλωτών χωρίς μεσάζοντες (εισήγηση: Δήμαρχος κ. Β.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν. 4555/18 και της παρ.1 του άρθρου 10 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ  55/11.03.2020 τεύχος Α’) σας προσκαλώ σε Τακτική  Συνεδρίαση του Σώματος η οποία θα διεξαχθεί μέσω τηλεδιάσκεψης στις 19.01.2022 ημέρα Τετάρτη και ώρα 20:00  με θέμα:

  1. Έγκριση Προϋπολογισμού και στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων Δήμου Αγίας Παρασκευής έτους 2022 (εισήγηση: Δήμαρχος κ. Β. Ζορμπάς).