Σπύρος Παπασπύρος – Ηταν καθήκον μας να στηρίξουμε το δίκαιο…

Στην πολιτική κονίστρα (και στα Δημοτικά πράγματα) είναι υγιές και αυτονόητο ότι (και να) υπάρχουν πολιτικές διαφωνίες, αντιθέσεις και αντιπαραθέσεις. Αυτές όμως δεν πρέπει να μετατρέπονται σε προσωπικές διαφορές.

Σήμερα. ο Δήμαρχος κι εγώ, παρευρεθήκαμε στο Ελεγκτικό Συνέδριο για να στηρίξουμε στέλεχος άλλης Δημοτικής Παρατάξεως, το οποίο είχε μια αντιδικία με το Ελληνικό Δημόσιο για θέμα που αφορούσε στην εκτέλεση των καθηκόντων του, όταν ασκούσε διοίκηση σε κάποιον Οργανισμό του Δήμου.

Με το συγκεκριμένο στέλεχος, έχουμε αρκετές φορές “διασταυρώσει τα ξίφη μας” σε πολιτικό επίπεδο και κάποιες φορές (αμφότεροι) σε έντονο ύφος. Αυτό όμως δεν επηρέασε τις προσωπικές, ανθρώπινες σχέσεις ούτε την αίσθησή μας περί δικαίου.

Με γνώμονα λοιπόν το δίκαιο, θεωρήσαμε καθήκον μας να τον στηρίξουμε και αυτό πράξαμε αυτοβούλως.

Κάτι που πρέπει να είναι αυτονόητο.

Σπύρος Παπασπύρος

Πρόεδρος ΠΑΟΔΑΠ