Γιάννης Λογοθέτης – Ένα αστέρι γεννιέται στο πεντάγραμμο (VD)