Τακτική Συνεδρίαση του Δ.Σ στις 2/3

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν. 4555/18 και της παρ.1 του άρθρου 10 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ  55/11.03.2020 τεύχος Α’) σας προσκαλώ σε Τακτική Συνεδρίαση του Σώματος η οποία θα διεξαχθεί μέσω τηλεδιάσκεψης στις 02.03.2022 ημέρα Τετάρτη και ώρα 18.00  με θέματα:

  1. Ψήφισμα αναφορικά με τις εμπόλεμες εξελίξεις στην Ουκρανία (εισήγηση: Δήμαρχος κ. Β. Ζορμπάς).
  2. Ψήφισμα του Συλλόγου Εργαζομένων του Δήμου Αγίας Παρασκευής αναφορικά με την Ελληνοαμερικανική συμφωνία για τις Βάσεις (εισήγηση: Πρόεδρος Σ.Ε.Δ.Α.Π. – κα. Σ. Τζανίνη).
  3. Ενημέρωση επί θεμάτων που αφορούν στο Ν.Π.Δ.Δ. Πολιτιστικός και Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Αγίας Παρασκευής – Π.Α.Ο.Δ.Α.Π. (εισήγηση: Πρόεδρος Π.Α.Ο.Δ.Α.Π. – κ. Σ. Παπασπύρος).