Ανακοίνωση Δήμου Αγίας Παρασκευής (διακήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος)

Ο Δήμος Αγίας Παρασκευής ανακοινώνει τη διακήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος διενέργειας επαναληπτικής δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου για τη μακροχρόνια μίσθωσή του.

ΔΕΙΤΕ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ