Εκλογοαπολογιστική Γενική Συνέλευση του “ΣΕΔΑΠ” στις 17 Μαρτίου 2022

Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΣΕΔΑΠ στη συνεδρίαση του στις 23/02/2022 αποφάσισε τον προγραμματισμό της τακτικής και εκλογοαπολογιστικής Γ.Σ. στις 10 Μαρτίου.

Σε περίπτωση που δεν διαπιστωθεί απαρτία τότε η Γ.Σ. θα γίνει στις 14 Μαρτίου και σε περίπτωση μη απαρτίας:

ΚΑΛΟΥΜΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ, να συμμετάσχουν στην Τακτική Εκλογοαπολογιστική Γενική Συνέλευση του ΣΕΔΑΠ που θα πραγματοποιηθεί στις 17 Μαρτίου 2022 ημέρα Πέμπτη και ώρα 08:00 έως 14:00 στην Αίθουσα του Δημοτικού Γυμναστηρίου Κοντοπεύκου του ΔΗΜΟΥ Αγίας Παρασκευής, Δωριέων & Κανάρη, Κοντόπευκο, Αγία Παρασκευή.

Θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Διοικητικός και Οικονομικός Απολογισμός

2. Προκήρυξη εκλογών για ανάδειξη νέου Δ.Σ., ελεγκτικής επιτροπής και αντιπροσώπων στην Π.Ο.Ε – ΟΤΑ.

3. Ενημέρωση για τα τρέχοντα ζητήματα.

Θα τηρηθούν όλα τα απαραίτητα υγειονομικά μέτρα για την προστασία των συμμετεχόντων.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο