Τακτική Συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής & Οικονομικής Επιτροπής στις 14&16/3

Σύμφωνα με στις διατάξεις του άρθρου 77 παρ. 5 του Ν. 4555/18 καλείστε να προσέλθετε σε Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου, που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα  (Λ. Μεσογείων 415-417)στις 14-03-2022 ημέρα Δευτέρα  και ώρα 12.00μ.μ.  με θέματα:

 1. Έγκριση στοχοθεσίας της Δημοτικής Βιβλιοθήκης Αγίας Παρασκευής Μουσείο Αλέκου Κοντόπουλου, οικονομικού έτους 2022.
 2. Ακύρωση της υπ’ αριθ. 38/2022 απόφασης Ο.Ε και εκ νέου λήψη απόφασης για Έγκριση της υπ’ αριθ. 32/2022 απόφασης ανάθεσης Δημάρχου που αφορά «Μίσθωση μηχανημάτων έργου με χειριστή φορτηγών με οδηγό& εργατών για εργασίες αποκομιδής κλαδιών λόγω χιονόπτωσης» με τη διαδικασία του κατεπείγοντος, λόγω έκτακτων καιρικών φαινομένων.
 3. Έγκριση ή μη του πρακτικού αποσφράγισης – ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης, της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης, και κατακύρωση ή μη, για τον ανοικτό διαγωνισμό με Α/Α 1035554 συστήματος ΕΣΗΔΗΣ, της προμήθειας με τίτλο «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΠΛΑΤΕΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ».
 1. Έγκριση της υπ’ αριθ. 23/2022 απόφασης ανάθεσης Δημάρχου που αφορά την υπηρεσία  για «ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΟΠΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΔΕΝΤΡΩΝ & ΚΛΑΔΙΩΝ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΧΙΟΝΟΠΤΩΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ”ΕΛΠΙΔΑ” ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ» με τη διαδικασία του κατεπείγοντος.
 2. Λήψη απόφασης για τον εορτασμό της Εθνικής Επετείου της 25ης Μαρτίου.
 3. Έγκριση της υπ΄ αριθμ. 33/2022 Απόφασης Ανάθεσης Δημάρχου που αφορά την απ΄ ευθείας ανάθεση: “Προμήθεια ηλεκτρολογικού εξοπλισμού με τοποθέτηση για την κάλυψη των έκτακτων αναγκών του 2ου Γυμνασίου Αγίας Παρασκευής, που προέκυψαν με την κακοκαιρία ‘Ελπίδα’ τον Ιανουάριο του 2022”, με τη διαδικασία του κατεπείγοντος.
 4. Απόδοση Λογαριασμού Εντάλματος προπληρωμής ποσού 6.000,00€ και απαλλαγή υπολόγου υπαλλήλου.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 77 παρ. 5 του Ν. 4555/18 καλείσθε να προσέλθετε σε Τακτική Συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου,που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα (Λεωφ. Μεσογείων 415-417) στις 16-03-2022  ημέρα Τετάρτη  και ώρα 13.00  με θέματα:

 1. Έγκριση του σταδίου Α΄ Φάσης της μελέτης «ΣΧΕΔΙΟ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΣΒΑΚ) ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ.
 2. Έγκριση προσωρινών ρυθμίσεων στάθμευσης στις οδούς Δερβενακίων και Σάκη Καράγιωργα για την εξυπηρέτηση του ειδικού επαγγελματικού Γυμνασίου-Λυκείου Αγίας Παρασκευής και για κωφούς-βαρηκόους μαθητές.
 3. Λήψη απόφασης για την προσωρινή μονοδρόμηση της οδού Κων. Παλαιολόγου στην Π.Ε. Άγιος Ιωάννης.
 4. Λήψη απόφασης για την προσωρινή μονοδρόμηση της οδού Σκουφά στην Π.Ε. Παράδεισος.
 5. Λήψη απόφασης για την παραχώρηση θέσης στάθμευσης προς εξυπηρέτηση οχήματος του συλλόγου «το Πέταγμα» επί της οδού Αιγαίου Πελάγους έναντι του αριθμού 75-77.