Συνεδρίαση Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής στις 16/3

Νέα Συνεδρίαση Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής την Τετάρτη 16 Μαρτίου 2022 με 11 θέματα στην ημερήσια διάταξη

Το Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής, κατόπιν πρόσκλησης του Προέδρου του, Χρ. Θεοδωρόπουλου, πρόκειται να συνεδριάσει την Τετάρτη, 16-03-2022 και ώρα 15:30. Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί με τηλεδιάσκεψη, μέσω της υπηρεσίας e: Presence.gov.gr.

Οι αποφάσεις της συγκεκριμένης συνεδρίασης θα αναρτηθούν σταδιακά στον εξής σύνδεσμο:https://bit.ly/3HUX7cV

Επίσης, οι αποφάσεις όλων των προηγούμενων συνεδριάσεων αναρτώνται σταδιακά στον ακόλουθο σύνδεσμο:https://bit.ly/3268AYf

ΕΠΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

 1. Επερώτηση του ανεξάρτητου Περιφερειακού Συμβούλου κ. Π. Ασημακόπουλου με θέμα

τις πληγείσες περιοχές της Ανατολικής Αττικής και τις καταστροφές που έχει υποστεί ο αγροκτηνοτροφικός τομέας της περιοχής μετά το φαινόμενο κακοκαιρίας “Ελπίδα”.

 1. Επερώτηση του Περιφερειακού Συμβούλου της παράταξης «Ανεξάρτητη Αυτοδιοίκηση Αττικής» κ. Ε. Αλμπάνη με θέμα την παρακολούθηση της ποιότητας των υδάτων της λεκάνης του Ασωπού ποταμού.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 1. Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 5/2022 απόφασης Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής, με θέμα: «Σύσταση Επιτροπής Περιφερειακού Συμβουλίου “Πολιτισμού και Αθλητισμού”, σύμφωνα με το άρθρο 164 του Ν.3852/10 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και ορισμός μελών της», ως προς τα μέλη που ορίζονται από τον Περιφερειάρχη Αττικής.

(Εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Χ. Ρασσιάς (Ρώμας))

 1. Έγκρισησκοπιμότητας και δαπάνης για τη συνδιοργάνωση Ημέρας Μνήμης της Γενοκτονίας των Αρμενίων από την Τουρκία το 1915».

(Εισηγήτρια η Εντεταλμένη Περιφερειακή Σύμβουλος κ. Μ. Βιδάλη)

 1. Συζήτηση περί την χωροθέτηση και υλοποίηση της κατασκευής Γενικού Νοσοκομείου στην Ανατολική Αττική.

(Εισηγητής ο Περιφερειάρχης Αττικής κ. Γ. Πατούλης)

 1. Γνωμοδότηση επί του Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) τουΔήμου Μεταμόρφωσης (Ν.4784/2021).

(Εισηγήτριαη Εντεταλμένη Περιφερειακή Σύμβουλος κ.Φ. Δαλιάνη)

 1. Γνωμοδότηση επί του Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) του Δήμου Ηρακλείου (Ν.4784/2021).

(Εισηγήτρια η Εντεταλμένη Περιφερειακή Σύμβουλος κ. Φ. Δαλιάνη)

 1. Έγκριση σκοπιμότητας και δαπάνης 29.500€ (πλέον Φ.Π.Α.) για την υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων βιωματικής εκπαίδευσης οδικής ασφάλειας, με τίτλο «Καν’ το Σωστά» του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας (Ι.Ο.ΑΣ.) «Πάνος Μυλωνάς», σε 25 σχολικές μονάδες δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της Αττικής, με προτεραιότητα στις μαθήτριες και τους μαθητές Λυκείου.

(Εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Β. Γιαννακόπουλος)

 1. Έγκριση λήψης προσωρινών μέτρων ρύθμισης οδικής κυκλοφορίας στο πλαίσιο της εκτέλεσης των προβλεπόμενων εργασιών της Σύμβασης παροχής Υπηρεσιών 224/2021: «Ανάθεση εργασιών αποψίλωσης και καθαρισμού βλάστησης και εύφλεκτης ύλης από νησίδες, πρανή και ερείσματα εκατέρωθεν οδικών αξόνων του οδικού δικτύου αρμοδιότητας της Δ/νσης Διαχείρισης Μητροπολιτικών Υποδομών και της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Αττικής για τρία έτη».

(Εισηγητής ο Εντεταλμένος Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Α. Κατσιγιάννης)

 1. Έγκριση λήψης προσωρινών μέτρων ρύθμισης οδικής κυκλοφορίας για εργασίες που θα εκτελεστούν στο πλαίσιο του έργου «Επισκευή – ανακατασκευή παλαιών γεφυρών σήμανσης- συντήρηση πινακίδων στο οδικό δίκτυο Περιφέρειας Αττικής.

(Εισηγητής ο Εντεταλμένος Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Α. Κατσιγιάννης)

 1. Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ)για την διαδικασία έγκρισης περιβαλλοντικών όρων της δραστηριότητας ανάκτησης υλικών από μη επικίνδυνα σύμμεικτα ανακυκλώσιμα απόβλητα (ΚΔΑΥ), επεξεργασίας και αποθήκευσης μη επικινδύνων αποβλήτων και συναποτέφρωσης, της εταιρείας SKYPLAST Ι.Κ.Ε., στη θέση “Παππά Περιβόλι” στο Ο.Τ. 22 στον Δήμο Μεγαρέων Αττικής.

(Συνεισηγητές ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Ε. Κοσμόπουλος και ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Ν. Παπαδάκης)

 1. Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου: «Εμπορευματικό Κέντρο στο Θριάσιο Πεδίο».

(Συνεισηγητές ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Ε. Κοσμόπουλος και ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Ν. Παπαδάκης)

 1. Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για την τροποποίηση της υπ’ αρ. 126393/16-02-2007 ΚΥΑ Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) του έργου: «Οδικός Άξονας Ελευσίνα – Κόρινθος».

(Συνεισηγητές ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Ε. Κοσμόπουλος και ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Ν. Παπαδάκης)