Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη μίσθωση εδαφικής έκτασης

Ο Δήμος Αγίας Παρασκευής προτίθεται να προβεί στην απευθείας μίσθωση, εδαφικής έκτασης για την στάθμευση των οχημάτων – μηχανημάτων του Δήμου, όπως αποφασίστηκε με την αρ. 133/2021 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου.

ΔΕΙΤΕ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ