Συνεδριάζει το Δ.Σ. Αγίας Παρασκευής στις 28/3

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν. 4555/18 και της παρ.1 του άρθρου 10 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ  55/11.03.2020 τεύχος Α’) σας προσκαλώ σε Τακτική Συνεδρίαση του Σώματος η οποία θα διεξαχθεί μέσω τηλεδιάσκεψης στις 28.03.2022 ημέρα Δευτέρα και ώρα 19.00  με θέματα:

  1. Έγκριση 1ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού και Τεχνικού Προγράμματος Οικονομικού Έτους 2022 (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Τ. Κωστόπουλος).
  2. Τροποποίηση Α.Δ.Σ. 108/2011 περί την «Συμμετοχή του Δήμου μας στην Αστική Εταιρεία Μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με την επωνυμία ΄΄Εθνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγειών Πόλεων Προαγωγής Υγείας΄΄» (εισήγηση: Δήμαρχος – κ. Β. Ζορμπάς).
  3. Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 398/2017 απόφασης Δ.Σ. περί «Έγκρισης Μηχανισμού Πιστοποίησης Εκτέλεσης της Πράξης ΄΄Κέντρο Κοινότητας Δήμου Αγίας Παρασκευής΄΄ με κωδικό MIS 5002233» και ορισμός νέων υπαλλήλων για την εκ νέου σύσταση, στελέχωση και λειτουργία του Μηχανισμού Πιστοποίησης Εκτέλεσης της Πράξης (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Ν. Κωβαίος-Ντούσκος).
  4. Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 399/2017 απόφασης Δ.Σ. περί «Έγκρισης Μηχανισμών Πιστοποίησης Εκτέλεσης των τριών Υποέργων της Πράξης με τίτλο ΄΄Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο, Παροχή Συσσιτίου, Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Αγίας Παρασκευής΄΄ MIS 5001556 και ορισμός νέων υπαλλήλων για την εκ νέου σύσταση, στελέχωση και λειτουργία των Μηχανισμών Πιστοποίησης Εκτέλεσης της Πράξης (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Ν. Κωβαίος-Ντούσκος).
  5. Λήψη απόφασης για τον καθορισμό αυτοτελών οικισμών Δήμου Αγίας Παρασκευής, στο πλαίσιο της Γενικής Απογραφής πληθυσμού-κατοικιών, έτους 2021 (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Β. Σάρκουλας).
  6. Έγκριση προσωρινών ρυθμίσεων στάθμευσης στις οδούς Δερβενακίων και Σάκη Καράγιωργα για την εξυπηρέτηση του ειδικού επαγγελματικού Γυμνασίου-Λυκείου Αγίας Παρασκευής και για κωφούς-βαρηκόους μαθητές (εισήγηση: Πρόεδρος Ε.Π.Ζ. Δήμαρχος – κ. Β. Ζορμπάς).
  7. Λήψη απόφασης για την προσωρινή μονοδρόμηση της οδού Σκουφά στην Π.Ε. Παράδεισος (εισήγηση: Πρόεδρος Ε.Π.Ζ. Δήμαρχος – κ. Β. Ζορμπάς).
  • Λήψη απόφασης για την παραχώρηση θέσης στάθμευσης προς εξυπηρέτηση οχήματος του συλλόγου «το Πέταγμα» επί της οδού Αιγαίου Πελάγους έναντι του αριθμού 75-77 (εισήγηση: Πρόεδρος Ε.Π.Ζ. Δήμαρχος – κ. Β. Ζορμπάς).
  • Έγκριση ή μη παράταση του δικαιώματος χρήσης τάφων τετραετούς ταφής (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Τ. Κωστόπουλος).