Έκτακτη Κατεπείγουσα Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής “Για την αποπεράτωση Δημοτικού Κολυμβητηρίου”

Σύμφωνα με στις διατάξεις του άρθρου του άρθρου 77 παρ. 6 του Ν. 4555/18 καλείστε να προσέλθετε σε Έκτακτη Κατεπείγουσα Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου, η οποία θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα  (Λ. Μεσογείων 415-417)στις 05-04-2022 ημέρα Τρίτη και ώρα 13.30 με θέματα:

  1. Λήψη απόφασης για την  σκοπιμότητας εκτέλεσης του έργου «ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ».
  2. Λήψη απόφασης για την έγκριση μελέτης του έργου «ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ».
  3. Λήψη απόφασης για την αποδοχή των όρων της Πρόσκλησης «Ελλάδα 2.0 Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας» του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και τη συμμετοχή στο Πρόγραμμα «Παρεμβάσεις με στόχο την βελτίωση του δημόσιου χώρου» για την υποβολή της πράξης με τίτλο «ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ».

Η συνεδρίαση κρίνεται κατεπείγουσα λόγω προθεσμιών