Εργαστήριο Βασικού σχεδίου – Ζωγραφικής από τα Εργαστήρια Τέχνης Αγίας Παρασκευής

Στό μάθημα τού Βασικού Σχεδίου, μαθαίνουμε νά αναγνωρίζουμε καί νά αναλύουμε τά στοιχεία πού δομούν ένα εικαστικό έργο – σημείο, γραμμή, σχήμα, χρώμα, υφή – μέ αναφορές στήν Ιστορία τής Τέχνης, μέ σπουδή στό έργο επιλεγμένων καλλιτεχνών παλαιότερων ή σύγχρονων, μέ ασκήσεις αναπαράστασης αντικειμένων εκ τού φυσικού καί μέ θεματικές πού αναπτύσσονται μέ τήν χρήση διαφορετικών υλικών καί μεθόδων

Ημέρες και ώρες διεξαγωγής μαθήματος:

Τρίτη 10.30-14.30

Τετάρτη 10.30-14.30

Τετάρτη 17.00-21.00

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με τη γραμματεία των Εργαστηρίων Τέχνης καθημερινά 9.00 -21.00.

Τηλ. επικοινωνίας 210 6016626, email: artpaodap@gmail.com