Διάθεση προϊόντων Χωρίς Μεσάζοντες στην Αγία Παρασκευή

28η Διάθεση προϊόντων Χωρίς Μεσάζοντες, Κυριακή 17 Απριλίου 2022 από το Δίκτυο Ανταλλαγής και Αλληλεγγύης Αγίας Παρασκευής

Σύμφωνα με την ενημέρωση από το δίκτυο :

Γνωρίσατε το Δίκτυο Ανταλλαγής και Αλληλεγγύης Αγίας Παρασκευήςπια μετά από 27 αγορές που έχουμε οργανώσει. Οι συνθήκες που πραγματοποιείται αυτή η αγορά είναι δύσκολες. Τώρα ο πληθωρισμός τρέχει με 9%, οι λογαριασμοί ΔΕΗ, φυσικό αέριο, πετρἐλαιο κλπ έχουν πάρει την ανηφόρα και είναι περισσότερο αναγκαίο από κάθε άλλη φορά να βοηθηθούν και οι παραγωγοί και οι καταναλωτές. Οι αγρότες αυτή την περίοδο αντιμετωπίζουν πρόβλημα επιβίωσης. Από τότε που ξεκίνησαν οι υπαίθριες αγορές, στα λεμονάδικα του Πειραιά και μέχρι σήμερα διοργανώνονται νόμιμα αγορές χωρίς μεσάζοντες μικρών παραγωγών ή συνεταιρισμών που διαθέτουν ποιοτικά και ασφαλή προϊόντα σε δίκαιες τιμές. Το Δίκτυο Αλληλεγγύης θα προσπαθήσει να βρει νέους τρόπους Διάθεσης προϊόντων για να βοηθηθούν όλοι.

Όλα τα προϊόντα θα διατίθενται συσκευασμένα και οι πληρωμές θα γίνονται επί τόπου στον τόπο της διάθεσης στους ίδιους τους παραγωγούς. Θα τηρηθούν όλα τα υγειονομικά μέτρα ασφαλείας.

Υποστηρίζουμε τους παραγωγούς, υποστηρίζουμε τους ανθρώπους που δουλεύουν στη βιοτεχνία και δε ξεχνάμε ότι η τροφή είναι ποιότητα και δεν είναι διαφήμιση και καταναλωτισμός.