Πρόγραμμα Μ. Εβδομάδος, Ιερό Παρεκκλήσιο Αγ. Αναργύρων Πευκακίων

ΚΥΡΙΑΚΗ 17 Ἀπριλίου, ΤΩΝ ΒΑΪΩΝ

7:00 μ.μ. Ἡ Ἱερά Ἀκολουθία τοῦ Νυμφίου (ὁ Ὂρθρος τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης Δευτέρας)

   Μ. ΔΕΥΤΕΡΑ (18 Ἀπριλίου)

7.00  μ.μ. Ἡ Ἱερά Ἀκολουθία τοῦ Νυμφίου (Ὁ Ὂρθρος τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης Τρίτης)

    Μ. ΤΡΙΤΗ (19 Ἀπριλίου)

7.00  μ.μ. Ἡ Ἱερά Ἀκολουθία τοῦ Νυμφίου (Ὁ Ὂρθρος τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης Τετάρτης)

    Μ. ΤΕΤΑΡΤΗ (20 Ἀπριλίου)

5:30 μ.μ. Τό Ἱερό Μυστήριο τοῦ Εὐχελαίου

7.00  μ.μ. Ἡ Ἱερά Ἀκολουθία τοῦ Νιπτῆρος (Ὁ Ὂρθρος τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης Πέμπτης)
    

Μ. ΠΕΜΠΤΗ (21 Ἀπριλίου)

7.30-9:00  π.μ. Ὁ Ἑσπερινός καί ἡ Θεία Λειτουργία (τοῦ Μεγάλου Βασιλείου)

6:30 μ.μ. Ἡ Ἱερά Ἀκολουθία τῶν Ἀχράντων Παθῶν τοῦ Κυρίου (Ὁ  Ὂρθρος τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης Παρασκευῆς)
  

Μ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ (22 Ἀπριλίου)

8:15 π.μ. Ἡ Ἱερά Ἀκολουθία τῶν Μεγάλων καί Βασιλικῶν Ὡρῶν

10:00 π.μ. Ἡ Ἱερά Ἀκολουθία τοῦ Ἑσπερινοῦ και ἡ Ἀποκαθηλώσεως

7:00 μ.μ. Ἡ Ἱερά Ἀκολουθία τοῦ Ἐπιταφίου Θρήνου (Ὁ Ὂρθρος τοῦ Ἁγίου καί Μεγάλου Σαββάτου), 9.00 μ.μ. Ἔξοδος και περιφορά Ἐπιταφίου

    Μ. ΣΑΒΒΑΤΟ (23 Ἀπριλίου)

7.30-9:00   π.μ. Ὁ Ἑσπερινός καί ἡ Θεία Λειτουργία (τοῦ Μ. Βασιλείου)

11 μ.μ. Κροῦσις κωδώνων. Μεσονυκτικό Πάσχα

12:00 μ.μ. Ἡ ἱερά τελετή τῆς Ἀναστάσεως καί ἐν συνεχείᾳ ἡ ἀναστάσιμη Θεία Λειτουργία   

ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ (24 Ἀπριλίου)

6:30 μ.μ. Ὁ Ἑσπερινός τῆς Ἀγάπης (στόν κεντρικό ναό τῆς Ἁγ. Παρασκευῆς)

Καλή Ἀνάσταση!