Διακοπή υδρευσης στην Αγία Παρασκευή στις 25/4

Διακοπή ύ΄δρευσης στην Αγία Παρασκευή στις 25/4 επι των οδόν Νότου & Βορρά και ώρες 8.00πμ εως και 15.00μμ