ΠΕΔΑ: Διοργάνωση ενημερωτικής Ημερίδας για τα Χρηματοδοτικά Προγράμματα (Ξενοδοχείο NOVOTEL 5/5)

Η Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Ε.Τ.Α.Α.) σε συνεργασία με την Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος (Κ.Ε.Δ.Ε.) και την Περιφερειακή Ένωση Δήμων (Π.Ε.Δ.) Αττικής, διοργανώνει Ενημερωτική Ημερίδα που απευθύνεται στους Δήμους της Περιφέρειας Αττικής για τα : «Χρηματοδοτικά Προγράμματα της Νέας Προγραμματικής Περιόδου 2021-2027 και τις ευκαιρίες για τους ΟΤΑ Α΄ βαθμού».

Στόχος της Ημερίδας είναι η έγκαιρη και έγκυρη ενημέρωση και προετοιμασία των Ο.Τ.Α., για την αποτελεσματική αξιοποίηση των χρηματοδοτικών πηγών και εργαλείων της επόμενης Προγραμματικής Περιόδου.

Η Ημερίδα θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη, 5 Μαΐου στην πόλη της Αθήνας (Ξενοδοχείο NOVOTEL- Μιχαήλ Βόδα 4-6) και θα την παρακολουθήσουν αιρετά στελέχη της Πρωτοβάθμιας Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Δήμαρχοι, αρμόδιοι Αντιδήμαρχοι, Πρόεδροι ΔΕΥΑ, κ.λπ.).

Τις εργασίες της Ημερίδας θα χαιρετίσουν, ο Διευθύνων Σύμβουλος και ο Πρόεδρος της Ε.Ε.Τ.Α.Α. Σπύρος Σπυρίδων και Δημήτρης Μαραβέλιας, αντίστοιχα, ο Δήμαρχος Αθηναίων Κωνσταντίνος Μπακογιάννης, ο Πρόεδρος της ΠΕΔ Αττικής και Δήμαρχος Γαλατσίου Γιώργος Μαρκόπουλος, ο Περιφερειάρχης Αττικής Γιώργος Πατούλης και Εκπρόσωπος της Κ.Ε.Δ.Ε.

Στις εργασίες της Ημερίδας θα παραβρεθεί επίσης και θα απευθύνει χαιρετισμό ο Γραμματέας του Υπουργείου Εσωτερικών Μιχάλης Σταυριανουδάκης.