Tακτική συνεδρίαση του Δ.Σ του ΠΑΙΣΔΑΠ στις 4/5

Σύμφωνα με τις διατάξεις του αρθ. 240, 234 και 95 του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων & Κοινοτήτων», σας προσκαλούμε σε τακτική συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία θα διεξαχθεί μέσω ηλεκτρονικής τηλεδιάσκεψης στην πλατφόρμα e:Presence.gov.gr (σχ. εγκύκλιος 40, Α.Π.: 20930/31.3.2020, ΑΔΑ: 6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ), στις 4.5.2022 ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:30, για το κάτωθι θέμα:

  1. Έγκριση και ψήφιση του σχεδίου του Προϋπολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ. «ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ» οικονομικού έτους 2022.
  2. Έγκριση Στοχοθεσίας του Ν.Π.Δ.Δ. «ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ» οικονομικού έτους 2022.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. ΤΩΝ ΠΑΙΣΔΑΠ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ