Δεν κατάφερε να εκλέξει Συμπαραστάτη του δημότη και της επιχείρησης ο Δήμος Αγίας Παρασκευής

Για Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης ψήφισαν σήμερα οι δημοτικοί σύμβουλοι του Δήμου Αγίας Παρασκευής στην πρώτη δια ζώσης συνεδρίαση μετά την εμφάνιση της πανδημίας.

Υποψήφιοι οι κ.κ. Γεράσιμος Χάρχαρος και Γεώργιος Κόκκας.

Όπως είναι γνωστό την υποψηφιότητα του κ. Χάρχαρου, παλαιού αυτοδιοικητικού, υποστήριξαν φανερά τέσσερεις παρατάξεις της αντιπολίτευσης πριν ακόμη παρουσιαστούν άλλες υποψηφιότητες, διαμορφώνοντας έτσι το εκλογικό πλάνο.

Για την εκλογή απαιτούνταν να λάβει ο υποψήφιος τα 3/5 επί των παρόντων συμβούλων, δηλαδή επί του συνόλου των ψήφων.

Ψήφισαν συνολικά 30

Έλαβαν:

Κόκκας 10

Χάρχαρος 16

Λευκό 1

Άκυρα 3

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας δεν εκλέγεται ΣΔ&Ε, αφού κανείς εκ των υποψηφίων δεν έλαβε τις 18 ψήφους που απαιτούνταν.

————-

Απαγορεύεται καθ’ οιονδήποτε τρόπο η χρήση ή η αναπαραγωγή των άρθρων και των φωτογραφιών της ιστοσελίδας aparaskevi-images.gr, σε οποιοδήποτε μέσο χωρίς να αναγράφεται η πηγή προέλευσης. Η χρήση και η αναπαραγωγή αυτών για εμπορικούς σκοπούς απαιτεί την έγγραφη άδεια του ιδιοκτήτη και κατόχου των αντιστοίχων δικαιωμάτων