Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής & Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Σύμφωνα με στις διατάξεις του άρθρου 77 παρ. 5 του Ν. 4555/18 καλείστε να προσέλθετε σε Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου, που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα  (Λ. Μεσογείων 415-417)στις 25-05-2022 ημέρα Τετάρτη  και ώρα 13.00 με θέματα:

  1. Έγκριση 3ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ. Πολιτιστικός και Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Αγίας Παρασκευής οικονομικού έτους 2022.
  2. Τροποποίηση του χρονοδιαγράμματος της μελέτης με τίτλο «ΣΧΕΔΙΟ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ  (ΣΒΑΚ) ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ».
  3. Συζήτηση και λήψη απόφασης για διαγραφή προσαυξήσεων από οφειλή προς τον Δήμο της Ζ.Ε.
  4. Υποβολή πρότασης στο Πράσινο Ταμείο για την χρηματοδότηση της υπηρεσίας «Σχέδιο Αστικής Προσβασιμότητας (Σ.Α.Π.) στο Δήμο Αγίας Παρασκευής», στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 2 «Αστική Αναζωογόνηση και Λοιπές Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου».
  5. Λήψη απόφασης για την έγκριση του 3ου Α.Π.Ε. ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΥ ΤΑΠΗΤΑ (ΤΑΡΤΑΝ), ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ, ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ ΣΤΟ ΧΩΡΟ “ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΩΤΣΗΣ”».
  6. Λήψη απόφασης για άνοιγμα νέου  λογαριασμού του Δήμου στην τράπεζα EUROBANK A.E. για την είσπραξη τελών επί των ακαθαρίστων εσόδων και παρεπιδημούντων μέσω της πλατφόρμας govhub.gr της ΚΕΔΕ και ορισμός εξουσιοδοτημένων οργάνων για την κίνηση του λογαριασμού.
  • Ακύρωση της υπ’ αριθμ. 127/2022 απόφασης ΟΕ και εκ νέου λήψη απόφασης για έκδοση εντάλματος προπληρωμής 9.500,00€ για την αγορά ταχυδρομικών τελών για τη διακίνηση της αλληλογραφίας του Δήμου.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 77 παρ. 5 του Ν. 4555/18 καλείσθε να προσέλθετε σε Τακτική Συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου,που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα (Λεωφ. Μεσογείων 415-417) στις 25-05-2022  ημέρα Τετάρτη  και ώρα 14.00  με θέμα:

  1. Λήψη απόφασης για την χωροθέτηση της προτομής του Ευαγόρα Παλληκαρίδη.

—-

Λάβετε ενεργά μέρος στην καθημερινή ενημέρωση του www.aparaskevi-images.gr , στέλνοντας φωτογραφίες, video, ή ένα μήνυμα στο  info@aparaskevi-images.gr Ή μπείτε στην σελίδα μας στο Facebook  ή στο Twitter

Απαγορεύεται καθ’ οιονδήποτε τρόπο η χρήση ή η αναπαραγωγή των άρθρων και των φωτογραφιών της ιστοσελίδας aparaskevi-images.gr, σε οποιοδήποτε μέσο χωρίς να αναγράφεται η πηγή προέλευσης. Η χρήση και η αναπαραγωγή αυτών για εμπορικούς σκοπούς απαιτεί την έγγραφη άδεια του ιδιοκτήτη και κατόχου των αντιστοίχων δικαιωμάτων