Ενημέρωση της ΠΟΕ ΟΤΑ για τις υψηλές θερμοκρασίες στο χώρο εργασίας

Σε περίπτωση που η θερμοκρασία προσεγγίσει ή ξεπεράσει τους 38οC υπό σκιάν στους εξωτερικούς χώρους της εγκατάστασης, κάθε εργασία ΔΙΑΚΟΠΤΕΤΑΙ.

Δημιουργία διαλειμμάτων κατάλληλης διάρκειας για τη μεί- ωση της θερμικής καταπόνησης των εργαζομένων σε περίοδο καύσωνα.

ΠΡΟΣΟΧΗ Ο προγραμματισμός των βαριών εργασιών θα πρέπει να προβλέπει, ότι αυτές θα εκτελούνται εκτός ωρών θερμοκρασιακής αιχμής.

Οι Προϊστάμενοι των Τμημάτων θα πρέπει να παρέχουν ενυδάτωση με τη χορήγηση δωρεάν νερού θερμοκρασίας 10- 15οC σε όλους τους εργαζόμενους.

Σε περιπτώσεις μεγάλης εφίδρωσης συνιστάται η χρήση ελαφρά αλατισμένου νερού (1gr αλατιού σε 1 λίτρο νερού).

ΠΡΟΣΟΧΗ Θα πρέπει να αποφεύγεται η άμεση έκθεση των εργαζομένων στον ήλιο και όταν αυτό είναι απαραίτητο, θα πρέπει να γίνεται με την κατάλληλη προστασία.

Οι Προϊστάμενοι ενημερώνουν τους υφισταμένους τους, ότι η κατάλληλη ενδυμασία (ρούχα ελαφρά, ανοιχτόχρωμα, που αερίζονται επαρκώς και καπέλο) και διατροφή (συνιστώνται ελαφρά και μικρά γεύματα και πολλά υγρά) είναι βασικές μέθοδοι προστασίας

Προγραμματισμός των εργασιών που καταπονούν θερμικά, εκτός θερμοκρασιακών αιχμών και μετατόπιση του ωραρίου, σε ώρες με χαμηλότερη εξωτερική θερμοκρασία (Μετακύλιση του ωραρίου εργασίας για τα συνεργεία αποκομιδής των απορ- ριμμάτων, μετακύλιση του ωραρίου εργασίας για τα συνεργεία οδοκαθαρισμού)

. Μείωση των ιδιαίτερα βαριών εργασιών. Αναστολή εργασιών ρίψης πίσσας από τα Τεχνικά Συνεργεία, για τους μήνες Ιούλιο-Αύγουστο

.Προγραμματισμός και εκτέλεση κατά τις πρώτες πρωινές ώρες των οικοδομικών-βαριών τεχνικών εργασιών-κοπής χόρτων και μεταφοράς ογκωδών ειδών για τους μήνες Ιούλιο-Αύγουστο.

Συνάδελφοι Για οποιοδήποτε πρόβλημα τυχόν προκύψει ενημερώνετε άμεσα τον Σύλλογο και τον γιατρό εργασίας.

—-

Λάβετε ενεργά μέρος στην καθημερινή ενημέρωση του www.aparaskevi-images.gr , στέλνοντας φωτογραφίες, video, ή ένα μήνυμα στο  info@aparaskevi-images.gr Ή μπείτε στην σελίδα μας στο Facebook  ή στο Twitter.

Απαγορεύεται καθ’ οιονδήποτε τρόπο η χρήση ή η αναπαραγωγή των άρθρων και των φωτογραφιών της ιστοσελίδας aparaskevi-images.gr, σε οποιοδήποτε μέσο χωρίς να αναγράφεται η πηγή προέλευσης. Η χρήση και η αναπαραγωγή αυτών για εμπορικούς σκοπούς απαιτεί την έγγραφη άδεια του ιδιοκτήτη και κατόχου των αντιστοίχων δικαιωμάτων.