Τα προσωρινά στοιχεία απογραφής Πληθυσμού 2021 σε σχέση με την Τοπική Αυτοδιοίκηση

Με βάση τα προσωρινά στοιχεία απογραφής πληθυσμού 2021 η ΕΕΤΑΑ ανακοίνωσε τις μεταβολές που σημειώνονται στις περιφέρειες και στους δήμους της χώρας. 

Πληθυσμιακές Μεταβολές ανά περιφέρεια 2011–2021
Ο μόνιμος πληθυσμός της χώρας ανέρχεται σε 10.432.4811, μειωμένος κατά 383.805 (-3,5%) σε σχέση με τον μόνιμο πληθυσμό του 2011. Σε επίπεδο περιφερειών μείωση παρουσίασαν οι 12 από τις 13 περιφέρειας της χώρας με την μεγαλύτερη μείωση να παρατηρείται στην περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας κατά 28.633 (-10,1%) ενώ αύξηση παρατηρείται στην περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου κατά 15,527 (+5,0%).

Από τους 332 Δήμους της χώρας ογδόντα πέντε ( 85) δήμοι εμφανίζουν αύξηση πληθυσμού, εκ των οποίων δέκα (10) παρουσιάζουν αύξηση πάνω από 10%, δώδεκα δήμοι (12) παρουσιάζουν αύξηση από 5-10% και 66 δήμοι έως 5%.
Διακόσιοι σαράντα επτά δήμοι (247) είχαν μείωση πληθυσμού. Δέκα εννέα (19) δήμοι εξ αυτών παρουσιάζουν μείωση πάνω από 20% εκ των οποίων τρείς δήμοι (Νέας Ζίχνης, Κάτω Νευροκοπίου και Θέρμου) είχαν μείωση πάνω από 30% .
Όλοι οι δήμοι της περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας είχαν μείωση πληθυσμού.

Επίσης στις Περιφέρειες Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Ηπείρου, και Στερεάς Ελλάδας όλοι οι δήμοι είχαν μείωση πλην ενός (1) σε κάθε περιφέρεια.

Πατήστε εδώ να δείτε τα ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ 2021 ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ, όπως τα δημοσιοποιεί η ΕΕΤΑΑ