Τακτική συνεδρίαση των “ΠΑΙΣΔΑΠ” στις 20/9

Σύμφωνα με τις διατάξεις του αρθ. 240, 234 και 95 του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων & Κοινοτήτων», σας προσκαλούμε σε τακτική συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

  • συνεδρίαση θα διεξαχθεί δια περιφοράς, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή μηνύματος κινητής τηλεφωνίας (σχ. εγκύκλιος 40, Α.Π.: 20930/31.3.2020, ΑΔΑ: 6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ), την

20.9.2022 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 – 14:00, για τα κάτωθι θέματα:

  1. Τροποίηση της απόφασης 41/2022 Δ.Σ. των Παιδικών Σταθμών Δήμου Αγίας Παρασκευής.
  • Ορισμός των εξουσιοδοτημένων οργάνων για την κίνηση του λογαριασμού και χειριστών της ειδικής δικτυακής εφαρμογής στην Τράπεζα της Ελλάδος για το ΝΠΔΔ των «Παιδικών Σταθμών Δήμου Αγίας Παρασκευής».
  • Λήψη απόφασης για εγγραφή και επανεγγραφή βρεφών και νηπίων για το σχολικό έτος

2022- 2023 (3η φάση).

  1. ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. ΤΩΝ ΠΑΙΣΔΑΠ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ

—–

Λάβετε ενεργά μέρος στην καθημερινή ενημέρωση του www.aparaskevi-images.gr , στέλνοντας φωτογραφίες, video, ή ένα μήνυμα στο  info@aparaskevi-images.gr Ή μπείτε στην σελίδα μας στο Facebook  ή στο Twitter.

Απαγορεύεται καθ’ οιονδήποτε τρόπο η χρήση ή η αναπαραγωγή των άρθρων και των φωτογραφιών της ιστοσελίδας aparaskevi-images.gr, σε οποιοδήποτε μέσο χωρίς να αναγράφεται η πηγή προέλευσης. Η χρήση και η αναπαραγωγή αυτών για εμπορικούς σκοπούς απαιτεί την έγγραφη άδεια του ιδιοκτήτη και κατόχου των αντιστοίχων δικαιωμάτων.