Έκτακτη και κατ’ επείγουσα συνεδρίαση στις 22/9

Σύμφωνα με τις διατάξεις του αρθ. 240, 234 και 95 του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων & Κοινοτήτων», σας προσκαλούμε σε έκτακτη και κατ’ επείγουσα συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, λόγω της άμεσης ανάγκης φιλοξενίας των παιδιών στους σταθμούς. Η συνεδρίαση θα διεξαχθεί δια περιφοράς, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή μηνύματος κινητής τηλεφωνίας (σχ. εγκύκλιος 40, Α.Π.: 20930/31.3.2020, ΑΔΑ: 6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ), την

22.9.2022 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 – 14:00, για τα κάτωθι θέματα:

  1. Λήψη απόφασης για τη φιλοξενία των επιλαχόντων νηπίων της 3ης φάσης επιλογής παιδιών στον Δ΄ βρεφονηπιακό & Ε΄ παιδικό σταθμό.
  1. ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. ΤΩΝ ΠΑΙΣΔΑΠ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ

—-

Λάβετε ενεργά μέρος στην καθημερινή ενημέρωση του www.aparaskevi-images.gr , στέλνοντας φωτογραφίες, video, ή ένα μήνυμα στο  info@aparaskevi-images.gr Ή μπείτε στην σελίδα μας στο Facebook  ή στο Twitter.

Απαγορεύεται καθ’ οιονδήποτε τρόπο η χρήση ή η αναπαραγωγή των άρθρων και των φωτογραφιών της ιστοσελίδας aparaskevi-images.gr, σε οποιοδήποτε μέσο χωρίς να αναγράφεται η πηγή προέλευσης. Η χρήση και η αναπαραγωγή αυτών για εμπορικούς σκοπούς απαιτεί την έγγραφη άδεια του ιδιοκτήτη και κατόχου των αντιστοίχων δικαιωμάτων.