5 Νέα πρόσωπα στην παράταξη “Νίκη των Πολιτών”

Με 5 Νέα πρόσωπα η παράταξη “Νίκη των Πολιτών”

Κατα σειρά

Αρης Λεονάρδος

Μαρία Καραμπουγιούκογλου

Ζαχαρίας Σώκος

Γεραντώνης Γεώργιος

Βάσια Μπρέστα

Ανεξάρτητη Δημοτική κίνηση

“Νίκη των Πολιτών”