Στην “Νέα Αρχή” ο Αχιλλέας Μπονόβας

Με ιδιαίτερη ικανοποίηση καλωσορίζω τον συμπολίτη μας Αχιλλέα Μπονόβα στην δημοτική μας παράταξη.

Η επιλογή του Αχιλλέα να συνταχθεί μαζί μας, έγινε με αυτοδιοικητικά κριτήρια, που έχουν να κάνουν με τα προβλήματα και την υποβάθμιση της πόλης μας και την δυνατότητα να τα αντιμετωπίσουμε αποτελεσματικά. Μοιραζόμαστε, την ίδια αγωνία για όλα αυτά τα σοβαρά θέματα που αναζητούν λύση και συμφωνούμε στις βασικές προτεραιότητες και στην στόχευση των επομένων ετών.

Σ’ αυτή την προσπάθεια θα αξιοποιήσουμε με τον καλύτερο τρόπο τα στελέχη μας, που έχουν τη γνώση, την εμπειρία και τις δυνατότητες. Διότι ζούμε σε μια πόλη που επιβάλλεται, πολύ γρήγορα να βρει τον δρόμο της και να βελτιώσει την καθημερινότητά της.

Με διαφορετικό τρόπο λειτουργίας, αντίληψης και διαχείρισης των οικονομικών της. Θα είναι σημαντική η συνδρομή του σε θέματα που εμπίπτουν στο γνωστικό και επαγγελματικό του αντικείμενο, και ιδιαίτερα σε θέματα διοίκησης, οικονομικής διαχείρισης, αγοράς και επικοινωνίας.

Καλή επιτυχία Αχιλλέα.