Τακτική συνεδρίαση δια περιφοράς των “ΠΑΙΣΔΑΠ” στις 4/10

Σύμφωνα με τις διατάξεις του αρθ. 240, 234 και 95 του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων & Κοινοτήτων», σας προσκαλούμε σε τακτική συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Η συνεδρίαση θα διεξαχθεί δια περιφοράς, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή μηνύματος κινητής τηλεφωνίας (σχ. εγκύκλιος 40, Α.Π.: 20930/31.3.2020, ΑΔΑ: 6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ), την 4.10.2022 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 – 14:00, για τα κάτωθι θέματα:

  1. Λήψη απόφασης για διαγραφές βρεφών και νηπίων σχολικού έτους 2022-2023.
  2. Λήψη απόφασης για εγγραφή και επανεγγραφή βρεφών και νηπίων για το σχολικό έτος 2022- 2023 (4η φάση).
  3. Λήψη απόφασης για το κόστος χρήσης σχολικού λεωφορείου κατά το μήνα Σεπτέμβριο 2022.
  4. Λήψη απόφασης για δωρεάν χρήση σχολικού λεωφορείου για την μεταφορά νηπίων που έχουν διέυθυνση κατοικίας στην περιοχή του Αγίου Ιωάννη.
  5. 2η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού του ΝΠΔΔ «ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ» οικονομικού έτους 2022.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. ΤΩΝ ΠΑΙΣΔΑΠ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ

—-

Λάβετε ενεργά μέρος στην καθημερινή ενημέρωση του www.aparaskevi-images.gr , στέλνοντας φωτογραφίες, video, ή ένα μήνυμα στο  info@aparaskevi-images.gr Ή μπείτε στην σελίδα μας στο Facebook  ή στο Twitter.

Απαγορεύεται καθ’ οιονδήποτε τρόπο η χρήση ή η αναπαραγωγή των άρθρων και των φωτογραφιών της ιστοσελίδας aparaskevi-images.gr, σε οποιοδήποτε μέσο χωρίς να αναγράφεται η πηγή προέλευσης. Η χρήση και η αναπαραγωγή αυτών για εμπορικούς σκοπούς απαιτεί την έγγραφη άδεια του ιδιοκτήτη και κατόχου των αντιστοίχων δικαιωμάτων.