Τακτική συνεδρίαση των “ΠΑΙΣΔΑΠ” στις 24/10

Σύμφωνα με τις διατάξεις του αρθ. 240, 234 και 95 του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων & Κοινοτήτων», σας προσκαλούμε σε τακτική συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Παρακαλούμε όπως προσέλθετε στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αγίας Παρασκευής, στην οδό Λ. Μεσογείων 417, στις 24.10.2022 ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00, για τα κάτωθι θέματα:

 1. Λήψη απόφασης για την έγκριση Α΄ τριμήνου Οικονομικού Έτους 2022 του ΝΠΔΔ «Παιδικοί Σταθμοί Δήμου Αγίας Παρασκευής».
 2. Λήψη απόφασης για την έγκριση Β΄ τριμήνου Οικονομικού Έτους 2022 του ΝΠΔΔ «Παιδικοί Σταθμοί Δήμου Αγίας Παρασκευής».
 3. Λήψη απόφασης για την έγκριση Γ΄ τριμήνου Οικονομικού Έτους 2022 του ΝΠΔΔ «Παιδικοί Σταθμοί Δήμου Αγίας Παρασκευής».
 4. 3η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού Οικονομικού Έτους 2022 του ΝΠΔΔ «Παιδικοί Σταθμοί Δήμου Αγίας Παρασκευής».
 5. Διαγραφές βρεφών & νηπίων σχολικού έτους 2022-23.
 6. Λήψη απόφασης για εγγραφή και επανεγγραφή βρεφών και νηπίων για το σχολικό έτος 2022- 2023 (5η φάση).
 7. Λήψη απόφασης επί του υπ’ αρ. 3210/6.9.2022 αιτήματος γονέα για φιλοξενία του τέκνου του σε νηπιακό τμήμα.
 8. Λήψη απόφασης επί του υπ’ αρ. 3423/22.9.2022 αιτήματος γονέα για φιλοξενία του τέκνου του σε νηπιακό τμήμα.
 9. Λήψη απόφασης επί του υπ’ αρ. 3644/6.10.2022 αιτήματος γονέα για φιλοξενία του τέκνου του σε νηπιακό τμήμα.
 10. Λήψη απόφασης επί του υπ’ αρ. 3773/13.10.2022 αιτήματος γονέα για φιλοξενία του τέκνου του σε νηπιακό τμήμα.
 11. Λήψη απόφασης επί του υπ’ αρ. 3774/13.10.2022 αιτήματος γονέα για φιλοξενία του τέκνου του σε νηπιακό τμήμα.
 12. Λήψη απόφασης επί του υπ’ αρ. 3785/14.10.2022 αιτήματος γονέα για φιλοξενία του τέκνου του σε νηπιακό τμήμα.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ ΤΩΝ ΠΑΙΣΔΑΠ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ

—–

Λάβετε ενεργά μέρος στην καθημερινή ενημέρωση του www.aparaskevi-images.gr , στέλνοντας φωτογραφίες, video, ή ένα μήνυμα στο  info@aparaskevi-images.gr Ή μπείτε στην σελίδα μας στο Facebook  ή στο Twitter.

Απαγορεύεται καθ’ οιονδήποτε τρόπο η χρήση ή η αναπαραγωγή των άρθρων και των φωτογραφιών της ιστοσελίδας aparaskevi-images.gr, σε οποιοδήποτε μέσο χωρίς να αναγράφεται η πηγή προέλευσης. Η χρήση και η αναπαραγωγή αυτών για εμπορικούς σκοπούς απαιτεί την έγγραφη άδεια του ιδιοκτήτη και κατόχου των αντιστοίχων δικαιωμάτων.